Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel
Про культуру
Закон України від 14.12.20102778-VI

Базова мережа закладів культури (Всі визначення терміна — 2)

Базова мережа закладів культури - комплекс підприємств, установ, організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного простору України, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Базова мережа закладів культури — комплекс підприємств, установ, організацій і закладів культури державної та комунальної форми власності, діяльність яких спрямована на створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, збирання, збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також на забезпечення цілісності культурного простору України, доступності національного культурного надбання, дотримання прав громадян у сфері культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Вітчизняний (національний) культурний продукт (Всі визначення терміна — 2)

Вітчизняний (національний) культурний продукт - культурні блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вітчизняний (національний) культурний продукт — культурні блага і культурні цінності, створені (надані) вітчизняним виробником.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Грант (Всі визначення терміна — 8)

Грант — фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-мистецького проекту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Грант - фінансові ресурси, що надаються на безповоротній основі суб'єкту, який провадить діяльність у сфері культури, для реалізації культурно-мистецького проекту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Діяльність у сфері культури (Всі визначення терміна — 3)

Діяльність у сфері культури (культурна діяльність) — творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Діяльність у сфері культури (культурна діяльність) - творча, господарська, наукова, бібліотечна, інформаційна, музейна, освітня, культурно-дозвіллєва та розважальна діяльність, спрямована на створення, тиражування, розповсюдження, демонстрування, популяризацію, збереження і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Заклад культури (Всі визначення терміна — 2)

Заклад культури — юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Заклад культури - юридична особа, основною діяльністю якої є діяльність у сфері культури, або структурний підрозділ юридичної особи, функції якого полягають у провадженні діяльності у сфері культури

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Креативні індустрії

Креативні індустрії - види економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти і послуги є результатом індивідуальної творчості

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.07.2018

Культура (Всі визначення терміна — 2)

Культура - сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культура — сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації), нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень розвитку цієї спільноти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Культурний простір України (Всі визначення терміна — 3)

Культурний простір України - сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, телебачення, радіомовлення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 13.10.2017

Культурний простір України — сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Культурний простір України - сфера, в якій відповідно до законодавства провадиться культурна діяльність та задовольняються культурні, інформаційні та дозвіллєві потреби громадян, що охоплює, зокрема, радіо і телебачення, періодичні друковані видання та книговидавничу продукцію, ринок культурних благ, а також культурно-мистецьке середовище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурні блага (Всі визначення терміна — 2)

Культурні блага — товари та послуги, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Культурні блага - товари та послуги, що виробляються в процесі провадження діяльності у сфері культури для задоволення культурних потреб громадян (книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори та їх демонстрування, аудіопродукція (музичні звукозаписи), твори та документи на новітніх носіях інформації, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурно-мистецька громадськість (Всі визначення терміна — 2)

Культурно-мистецька громадськість — митці та працівники закладів культури, інші працівники, об'єднані в професійні творчі спілки, національно-культурні товариства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Культурно-мистецька громадськість - митці та працівники закладів культури, інші працівники, об'єднані в професійні творчі спілки, національно-культурні товариства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурно-мистецька освіта (Всі визначення терміна — 2)

Культурно-мистецька освіта - спеціальна освіта у сфері культури і мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурно-мистецька освіта — спеціальна освіта у сфері культури і мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Культурно-мистецький проект (Всі визначення терміна — 2)

Культурно-мистецький проект - форма культурної діяльності з визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурно-мистецький проект — форма культурної діяльності з визначеними метою і строком реалізації (досягнення мети), а також цільовим фінансуванням згідно з кошторисом (бюджетом).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Мистецтво (Всі визначення терміна — 2)

Мистецтво — творча художня діяльність у сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх образах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Мистецтво - творча художня діяльність у сферах: літератури, архітектури, скульптури, живопису, графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, музики, танцю, театру, кіно та інші види діяльності людини, що відображають дійсність у художніх образах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Мистецьке аматорство (Всі визначення терміна — 2)

Мистецьке аматорство - непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Мистецьке аматорство — непрофесійна творча діяльність окремих осіб або колективів, що не є для них основним заняттям і не має на меті отримання доходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Національне культурне надбання (Всі визначення терміна — 2)

Національне культурне надбання — сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Національне культурне надбання - сукупність унікальних культурних цінностей, об'єктів культурної спадщини, що мають виняткове історичне значення для формування культурного простору України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національно-культурна державна цільова програма (Всі визначення терміна — 2)

Національно-культурна державна цільова програма - програма, спрямована на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері культури, що передбачають вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Національно-культурна державна цільова програма — програма, спрямована на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, та цільова регіональна програма у сфері культури, що передбачають вирішення питань, пов'язаних з діяльністю та розвитком базової мережі закладів культури всіх рівнів або відповідного рівня, а також реалізацію культурно-мистецьких проектів і здійснення державними та недержавними закладами культури заходів, що фінансуються з державного та/або місцевих бюджетів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Нематеріальна культурна спадщина (Всі визначення терміна — 3)

Нематеріальна культурна спадщина — звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Нематеріальна культурна спадщина - звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Об'єкти культурного призначення (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкти культурного призначення - цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, музичних колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів культури; пам'ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні цінності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Об'єкти культурного призначення — цілісні майнові комплекси клубних закладів (клубів, будинків культури, палаців культури тощо), парків культури та відпочинку, бібліотек, музеїв, архівів історико-культурних заповідників, театрально-видовищних закладів (театрів, філармоній, концертних організацій, музичних колективів, ансамблів тощо), кінотеатрів, інших закладів культури; пам'ятки культурної спадщини, предмети колекцій, зібрання, фонди, будівлі, споруди культурного призначення та інші культурні цінності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Працівник культури (Всі визначення терміна — 3)

Працівник культури (працівник у сфері культури) - професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Працівник культури (працівник у сфері культури) — професійний творчий працівник або працівник закладу культури чи інша фізична особа, яка провадить діяльність у сфері культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Професійний творчий працівник (Всі визначення терміна — 5)

Професійний творчий працівник - особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури та мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Професійний творчий працівник — особа, яка провадить творчу діяльність на професійній основі, результатом якої є створення або інтерпретація творів у сфері культури та мистецтва, публічно представляє такі твори на виставках, шляхом публікації, сценічного виконання, кіно-, теле-, відеопоказу тощо та/або є членом творчої спілки, та/або має державні нагороди за діяльність у сфері культури та мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Суб'єкти діяльності у сфері культури (Всі визначення терміна — 3)

Суб'єкти діяльності у сфері культури — фізичні та юридичні особи, що провадять культурну діяльність або реалізують владні повноваження у сфері культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Суб'єкти діяльності у сфері культури - фізичні та юридичні особи, що провадять культурну діяльність або реалізують владні повноваження у сфері культури

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Творча діяльність (Всі визначення терміна — 4)

Творча діяльність — індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Творча діяльність - індивідуальна чи колективна творчість, результатом якої є створення або інтерпретація творів, що мають культурну цінність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015