Бюро кредитних історій

Бюро кредитних історій (далі — Бюро) — юридична особа, виключною діяльністю якої є збір, зберігання, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Ведення кредитної історії

Ведення кредитної історії — діяльність Бюро із збирання, оброблення, зберігання, захисту, використання інформації, яка складає кредитну історію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Договір (Всі визначення терміна — 14)

Договір — правочин, сторонами якого є Користувач і Бюро і предметом якого є врегулювання питань надання та отримання інформації, що складає кредитну історію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Користувач бюро кредитних історій

Користувач Бюро (далі — Користувач) — юридична або фізична особа — суб'єкт господарської діяльності, яка укладає кредитні правочини та відповідно до Договору надає і має право отримувати інформацію, що складає кредитну історію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Кредитна історія

Кредитна історія — це сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації відповідно до Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Кредитний бал

Кредитний бал — особлива форма кредитного звіту, який відображається у цифровому значенні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Кредитний звіт щодо бюро кредитних історій

Кредитний звіт — сукупність інформації про суб'єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Кредитний правочин (Всі визначення терміна — 2)

Кредитний правочин — правочин, за яким виникає, змінюється або припиняється зобов'язання фізичної або юридичної особи щодо сплати грошових коштів Користувачу протягом певного часу в майбутньому (в тому числі договір страхування).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Положення бюро кредитних історій

Положення Бюро — правила формування і ведення кредитних історій, які затверджуються виконавчим органом Бюро та погоджуються Уповноваженим органом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011

Суб'єкт кредитної історії

Суб'єкт кредитної історії — будь-яка юридична або фізична особа, яка уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.08.2011


вгору