Про рекламу
Закон України від 03.07.1996270/96-ВР

Виробник реклами

Виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Внутрішня реклама

Внутрішня реклама — реклама, що розміщується всередині будинків, споруд, у тому числі в кінотеатрах і театрах під час, до і після демонстрації кінофільмів та вистав, концертів, а також під час спортивних змагань, що проходять у закритих приміщеннях, крім місць торгівлі (у тому числі буфетів, кіосків, яток), де може розміщуватись інформація про товари, що безпосередньо в цих місцях продаються.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Заходи рекламного характеру

Заходи рекламного характеру — заходи з розповсюдження реклами, які передбачають безоплатне розповсюдження зразків товарів, що рекламуються, та/або їх обмін споживачам однієї кількості чи одного виду товарів, що рекламуються, на інший.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Знижка (Всі визначення терміна — 3)

Знижка — тимчасове зменшення ціни товару, яке надається покупцям (споживачам).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Зовнішня реклама (Всі визначення терміна — 5)

Зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Недобросовісна реклама

Недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Особа (Всі визначення терміна — 24)

Особа — фізична особа, в тому числі суб'єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Порівняльна реклама (Всі визначення терміна — 3)

Порівняльна реклама — реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Прихована реклама

Прихована реклама — інформація про особу чи товар у програмі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких програм, передач, публікацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Реклама (Всі визначення терміна — 2)

Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Реклама на транспорті

Реклама на транспорті — реклама, що розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування і метрополітену.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Рекламні засоби

Рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Рекламодавець (Всі визначення терміна — 2)

Рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Розповсюджувач реклами (Всі визначення терміна — 2)

Розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюдження реклами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Соціальна реклама

Соціальна реклама — інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Спеціальні виставкові заходи

Спеціальні виставкові заходи — заходи, які здійснюються з метою просування відповідного товару на ринок, проводяться організовано у певному приміщенні або на огородженому майданчику (у тому числі в місцях реалізації товару) у визначені строки, розраховані на зацікавлених та/або професійних відвідувачів, організатор яких обмежив відвідування заходу тими особами, яким відповідно до законодавства дозволяється продавати товар, що демонструється.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Споживачі реклами

Споживачі реклами — невизначене коло осіб, на яких спрямовується реклама.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Спонсорство (Всі визначення терміна — 4)

Спонсорство — добровільна матеріальна, фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами будь-якої діяльності з метою популяризації виключно свого імені, найменування, свого знака для товарів і послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Товар (Всі визначення терміна — 28)

Товар — будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору