Про охорону праці
Закон України від 14.10.19922694-XII

Охорона праці (Всі визначення терміна — 2)

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2011

Працівник (Всі визначення терміна — 14)

Працівник — особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2011

Працівник - особа, яка працює на підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим договором (контрактом)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Роботодавець (Всі визначення терміна — 31)

Роботодавець — власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2011

Роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору