Про нафту і газ
Закон України від 12.07.20012665-III

Відправники

Відправники - фізичні або юридичні особи усіх форм власності, які забезпечують доставку на приймальні термінали підприємств магістрального трубопровідного транспорту нафти, газу або продуктів їх переробки відповідно до укладених угод

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Відправники нафти

Відправники — фізичні або юридичні особи усіх форм власності, які забезпечують доставку на приймальні термінали підприємств магістрального трубопровідного транспорту нафти, газу або продуктів їх переробки відповідно до укладених угод.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Внутрішня транспортна послуга (Всі визначення терміна — 2)

Внутрішня транспортна послуга - переміщення територією України нафти і газу та продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення потреб споживачів України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Внутрішня транспортна послуга — переміщення територією України нафти і газу та продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення потреб споживачів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Газ (Всі визначення терміна — 3)

Газ - корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град. C) і є товарною продукцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Газ — корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град. C) і є товарною продукцією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Геологічне вивчення нафтогазоносності надр (Всі визначення терміна — 2)

Геологічне вивчення нафтогазоносності надр — комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Геологічне вивчення нафтогазоносності надр - комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Гірничий відвід (Всі визначення терміна — 3)

Гірничий відвід — частина нафтогазоносних надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти і газу або для створення та експлуатації підземних сховищ газу, нафти і продуктів їх переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ділянка нафтогазоносних надр (Всі визначення терміна — 2)

Ділянка нафтогазоносних надр — обмежена по площі і глибині частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Ділянка нафтогазоносних надр - обмежена по площі і глибині частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Дослідно-промислова експлуатація підземного сховища газу (Всі визначення терміна — 2)

Дослідно-промислова експлуатація підземного сховища газу — проведення на вибраному для створення сховища об'єкті комплексу робіт, включаючи дослідні закачування та відбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберігання газу, інших гірничо-геологічних параметрів і техніко-економічних показників сховища та вибору раціонального варіанта його повного облаштування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дослідно-промислова експлуатація підземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єкті комплексу робіт, включаючи дослідні закачування та відбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберігання газу, інших гірничо-геологічних параметрів і техніко-економічних показників сховища та вибору раціонального варіанта його повного облаштування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу — стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обгрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу - стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обгрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Користування нафтогазоносними надрами (Всі визначення терміна — 2)

Користування нафтогазоносними надрами - геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвідки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Користування нафтогазоносними надрами — геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвідки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Користувач нафтогазоносними надрами (Всі визначення терміна — 2)

Користувач нафтогазоносними надрами - юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Користувач нафтогазоносними надрами — юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу - технологічний комплекс - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територію України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу — технологічний комплекс — окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територію України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Нафта (Всі визначення терміна — 6)

Нафта — корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град. C), і є товарною продукцією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Нафта - корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20 град. C), і є товарною продукцією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Нафтогазова галузь (Всі визначення терміна — 2)

Нафтогазова галузь - галузь економіки України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Нафтогазова галузь — галузь економіки України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Нафтогазоносні надра (Всі визначення терміна — 2)

Нафтогазоносні надра - розташована під поверхнею суші та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння, яка містить нафту, газ та супутні їм компоненти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Нафтогазоносні надра — розташована під поверхнею суші та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння, яка містить нафту, газ та супутні їм компоненти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Об'єкти нафтогазовидобування (Всі визначення терміна — 2)

Об’єкти нафтогазовидобування - об’єкти, призначені для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування вуглеводнів. До об’єктів нафтогазовидобування належать: нафтові та газові свердловини, газопроводи-шлейфи, установки комплексної підготовки газу, установки підготовки газу, установки попередньої підготовки газу, установки комплексної підготовки нафти, тимчасові дослідно-промислові установки підготовки нафти і газу, дотискувальні компресорні станції та інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією об’єктів нафтогазовидобування


Об’єкти нафтогазовидобування - об’єкти, призначені для геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки та видобування вуглеводнів. До об’єктів нафтогазовидобування належать: нафтові та газові свердловини, газопроводи-шлейфи, установки комплексної підготовки газу, установки підготовки газу, установки попередньої підготовки газу, установки комплексної підготовки нафти, тимчасові дослідно-промислові установки підготовки нафти і газу, дотискувальні компресорні станції та інші об’єкти, пов’язані з експлуатацією об’єктів нафтогазовидобування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Облаштування родовища (Всі визначення терміна — 3)

Облаштування родовища - комплекс проектних, вишукувальних, будівельних та інших робіт, які необхідно провести для введення родовища в промислову (дослідно-промислову) розробку, або робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції і технічного переоснащення на діючих (облаштованих) родовищах


Облаштування родовища - комплекс проектних, вишукувальних, будівельних та інших робіт, які необхідно провести для введення родовища в промислову (дослідно-промислову) розробку, або робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції і технічного переоснащення на діючих (облаштованих) родовищах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Перевалювальний комплекс (Всі визначення терміна — 2)

Перевалювальний комплекс — комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду транспорту на інший нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду транспорту на інший нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки (Всі визначення терміна — 2)

Підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки - технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач нафти чи газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти, газу чи продуктів їх переробки для постачання споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки — технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач нафти чи газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти, газу чи продуктів їх переробки для постачання споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Поклад нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Поклад нафти і газу - одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Поклад нафти і газу — одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Промислова експлуатація підземного сховища нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Промислова експлуатація підземного сховища нафти і газу - закачування у підземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Промислова експлуатація підземного сховища нафти і газу — закачування у підземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Промислова розробка родовища нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Промислова розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Промислова розробка родовища нафти і газу — технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Родовище нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Родовище нафти і газу - природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох покладів, які в плані (горизонтальній проекції) частково або повністю збігаються між собою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Родовище нафти і газу — природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох покладів, які в плані (горизонтальній проекції) частково або повністю збігаються між собою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Розвідувальні роботи (Всі визначення терміна — 2)

Розвідувальні роботи - геологознімальні, пошукові, геодезичні роботи, роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, роботи з дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ, у тому числі буріння, облаштування та експлуатація нафтових і газових свердловин, з нового будівництва, технічного обслуговування, капітального ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов’язаних з їх обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку


Розвідувальні роботи - геологознімальні, пошукові, геодезичні роботи, роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, роботи з дорозвідки та експлуатаційної розвідки родовищ, у тому числі буріння, облаштування та експлуатація нафтових і газових свердловин, з нового будівництва, технічного обслуговування, капітального ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин та пов’язаних з їх обслуговуванням об’єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під’їзних доріг, ліній електропередачі та зв’язку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Розробка родовища нафти і газу (Всі визначення терміна — 2)

Розробка родовища нафти і газу — технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів — дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів - дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами (Всі визначення терміна — 2)

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами — документ, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування нафтогазоносними надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених у цьому документі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2012

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами - документ, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування нафтогазоносними надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених у цьому документі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами (Всі визначення терміна — 2)

Транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами - переміщення відповідно до укладених угод магістральними трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або на перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення по магістральних трубопроводах нафти, газу та продуктів їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за її межі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами — переміщення відповідно до укладених угод магістральними трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або на перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення по магістральних трубопроводах нафти, газу та продуктів їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за її межі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Транспортна послуга (Всі визначення терміна — 3)

Транспортна послуга — виробничі операції з приймання, переміщення, здавання, тимчасового зберігання і перевантаження нафти, газу та продуктів їх переробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Транспортна послуга - виробничі операції з приймання, переміщення, здавання, тимчасового зберігання і перевантаження нафти, газу та продуктів їх переробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами (Всі визначення терміна — 2)

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, - угода між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр та заявником на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.04.2018

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, — угода між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр та заявником на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.11.2012


вгору