Асоційована компанія (Всі визначення терміна — 4)

Асоційована компанія — юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Асоційована компанія - юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Афілійована особа (Всі визначення терміна — 3)

Афілійована особа — юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Афілійована особа - юридична особа, в статутному (складеному) капіталі якої фінансова установа має істотну участь або яка має істотну участь у статутному (складеному) капіталі фінансової установи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Державне регулювання ринків фінансових послуг (Всі визначення терміна — 2)

Державне регулювання ринків фінансових послуг — здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Державне регулювання ринків фінансових послуг - здійснення державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Ділова репутація (Всі визначення терміна — 7)

Ділова репутація — сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи — також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Ділова репутація - сукупність документально підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її господарської та/або професійної діяльності вимогам законодавства, а для фізичної особи - також про належний рівень професійних здібностей та управлінського досвіду, а також відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Дочірня компанія (Всі визначення терміна — 4)

Дочірня компанія — юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Дочірня компанія - юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Істотна участь (Всі визначення терміна — 11)

Істотна участь - пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Істотна участь — пряме та опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння 10 і більше відсотками статутного (складеного) капіталу або права голосу придбаних акцій (часток) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Компанія з надання допоміжних послуг (Всі визначення терміна — 2)

Компанія з надання допоміжних послуг — юридична особа, яка не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в наданні послуг з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Компанія з надання допоміжних послуг - юридична особа, яка не є фінансовою установою, діяльність якої полягає в наданні послуг з інформаційних технологій, володіння або управління майном, з обробки даних або будь-яких подібних послуг, які необхідні для здійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Контролер (Всі визначення терміна — 12)

Контролер — фізична особа або юридична особа, щодо якої не існує контролерів — фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Контролер - фізична особа або юридична особа, щодо якої не існує контролерів - фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Контроль (Всі визначення терміна — 37)

Контроль — можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Корпоративне управління (Всі визначення терміна — 7)

Корпоративне управління — система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Корпоративне управління - система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Кредитна установа (Всі визначення терміна — 5)

Кредитна установа — фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону про діяльність відповідної фінансової установи має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2016

Материнська компанія (Всі визначення терміна — 2)

Материнська компанія — юридична особа, яка контролює іншу юридичну особу (дочірню компанію).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Материнська компанія - юридична особа, яка контролює іншу юридичну особу (дочірню компанію)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Небанківська фінансова група (Всі визначення терміна — 2)

Небанківська фінансова група - група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Небанківська фінансова група — група юридичних осіб, які мають спільного контролера (крім банку), що складається з двох або більше фінансових установ, у якій небанківська фінансова установа (небанківські фінансові установи) здійснює переважну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Небанківська фінансова холдингова компанія (Всі визначення терміна — 2)

Небанківська фінансова холдингова компанія — фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є небанківська.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Небанківська фінансова холдингова компанія - фінансова холдингова компанія, переважною діяльністю фінансових установ, які є її дочірніми та асоційованими компаніями, є небанківська

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Основна діяльність фінансових установ

Діяльність фінансових установ є основною, якщо сукупне середньоарифметичне значення їх активів за останні чотири звітних періоди (квартали) становить 80 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх дочірніх та асоційованих компаній за цей період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Пов'язана особа (Всі визначення терміна — 10)

Пов'язана особа - керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Пов'язана особа — керівник фінансової установи, член наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту; керівник юридичної особи, яка має істотну участь у фінансовій установі; споріднена особа фінансової установи; афілійована особа фінансової установи; керівник, контролер спорідненої особи фінансової установи; керівник, контролер афілійованої особи фінансової установи; члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловік (дружина) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи); юридична особа, в якій члени сім'ї фізичної особи, яка є керівником фінансової установи, членом наглядової ради фінансової установи, виконавчого органу, керівником підрозділу внутрішнього аудиту, керівником, контролером спорідненої особи, керівником, контролером афілійованої особи, є керівниками або контролерами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг (Всі визначення терміна — 2)

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг — діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб — підприємців, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Посередницькі послуги на ринках фінансових послуг - діяльність юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців, що включає консультування, експертно-інформаційні послуги, роботу з підготовки, укладення та виконання (супроводження) договорів про надання фінансових послуг, інші послуги, визначені законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Професійна таємниця (Всі визначення терміна — 2)

Професійна таємниця - матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення відповідним уповноваженим державним органом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Професійна таємниця — матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних органів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення відповідним уповноваженим державним органом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Пруденційний нагляд (Всі визначення терміна — 2)

Пруденційний нагляд

Пруденційний нагляд є складовою частиною загальної системи нагляду, що проводиться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, і базується на регулярному проведенні оцінки загального фінансового стану фінансової установи, результатів діяльності системи та якості управління нею, дотриманні обов'язкових нормативів та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Ринки фінансових послуг (Всі визначення терміна — 2)

Ринки фінансових послуг — сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Ринки фінансових послуг - сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхових послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними паперами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансових активів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Саморегулівна організація (Всі визначення терміна — 3)

Саморегулівна організація - неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Саморегулівна організація — неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та якому делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повноваження щодо розроблення і впровадження правил поведінки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахівців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути передбачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулівним організаціям.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Спільний контроль (Всі визначення терміна — 7)

Спільний контроль — розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про спільну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Спільний контроль - розподіл контролю за господарською діяльністю відповідно до договору про спільну діяльність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Споріднена особа (Всі визначення терміна — 6)

Споріднена особа - юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Споріднена особа — юридична особа, яка має спільних з фінансовою установою власників істотної участі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Структура власності (Всі визначення терміна — 8)

Структура власності — система правовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Структура власності - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Структура власності — система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо такої юридичної особи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Учасники небанківської фінансової групи (Всі визначення терміна — 2)

Учасники небанківської фінансової групи - банки та інші фінансові установи, небанківська фінансова холдингова компанія, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.02.2014

Учасники небанківської фінансової групи — банки та інші фінансові установи, небанківська фінансова холдингова компанія, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013

Учасники ринку фінансових послуг (Всі визначення терміна — 2)

Учасники ринку фінансових послуг — особи, які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги на території України; особи, які провадять діяльність з надання посередницьких послуг на ринках фінансових послуг; об'єднання фінансових установ, включені до реєстру саморегулівних організацій, що ведеться органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг; споживачі фінансових послуг. Законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг можуть визначатися інші учасники ринків фінансових послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.10.2013


вгору