Про заставу
Закон України від 02.10.19922654-XII

Заклад (Всі визначення терміна — 3)

Заклад — застава рухомого майна, при якій майно, що складає предмет застави, передається заставодавцем у володіння заставодержателя.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

Застава (Всі визначення терміна — 10)

Застава — це спосіб забезпечення зобов'язань, якщо інше не встановлено законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013

В силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами.

Застава виникає на підставі договору, закону або рішення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.08.2013


вгору