Автомат з продажу товарів

Автомат з продажу товарів (послуг) — реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2012

Автомат з продажу товарів (послуг) (Всі визначення терміна — 2)

Автомат з продажу товарів (послуг) — реєстратор розрахункових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу (надання) за готівкові кошти або із застосуванням платіжних карток, жетонів тощо товарів (послуг) і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Вироби медичного призначення (медичні вироби)

Вироби медичного призначення (медичні вироби) - будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, призначені для діагностики, лікування, профілактики організму людини та (або) забезпечення таких процесів

Виробник (Всі визначення терміна — 41)

Виробник — суб'єкт господарювання, який виробляє реєстратори розрахункових операцій і є власником конструкторсько-технологічної та програмної документації або відповідної ліцензії на їх виготовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Денний звіт

Денний звіт — документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить інформацію про денні підсумки розрахункових операцій, проведених з його застосуванням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 5)

Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій — перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій та їх модифікацій, які відповідають вимогам нормативних актів України, сертифіковані у державній системі сертифікації на відповідність вимогам діючих державних стандартів і дозволені для застосування у сфері, визначеній цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2012

Електронний контрольно-касовий апарат

Електронний контрольно-касовий апарат — реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування найменування і ціни товарів (послуг) та облік їх кількості, друкування розрахункових та інших звітних документів. У цьому Законі до електронних контрольно-касових апаратів відносяться також торговельні автомати або інше подібне устаткування, що призначене для операцій з продажу товарів (послуг) без видачі покупцю чека, іншого звітного документа за готівкові кошти чи їх замінники — жетони, картки платіжних систем або інші замінники грошей, без участі фізичної особи, яка контролює здійснення оплати таких товарів (послуг).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Електронний контрольно-касовий реєстратор

Електронний контрольно-касовий реєстратор — реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Електронний таксометр

Електронний таксометр — реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує попереднє програмування тарифів за проїзд та облік вартості наданих послуг з перевезень пасажирів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Книга обліку розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 3)

Книга обліку розрахункових операцій — прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2001

Комп'ютерно-касова система

Комп'ютерно-касова система — реєстратор розрахункових операцій, виконаний із застосуванням комп'ютерних засобів, який додатково виконує технологічні операції, визначені сферою його застосування, і забезпечує друкування розрахункових та інших звітних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Контрольна стрічка (Всі визначення терміна — 4)

Контрольна стрічка — документ, надрукований або створений в електронній формі реєстратором розрахункових операцій, який містить копії надрукованих цим реєстратором розрахункових документів, а для документів в електронній формі додатково фіскальні звітні чеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 31.03.2005

Місце проведення розрахунків

Місце проведення розрахунків — місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Модем (Всі визначення терміна — 3)

Модем — окремий або у складі реєстратора розрахункових операцій пристрій, призначений для передачі копії сформованих реєстратором розрахункових операцій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі по дротових або бездротових каналах зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Постачальник (Всі визначення терміна — 23)

Постачальник — виробник або суб'єкт господарювання, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Реєстратор розрахункових операцій (Всі визначення терміна — 8)

Реєстратор розрахункових операцій — пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг). До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Розрахункова книжка (Всі визначення терміна — 4)

Розрахункова книжка — належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2001

Розрахункова операція (Всі визначення терміна — 2)

Розрахункова операція — приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки — оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Розрахунковий документ (Всі визначення терміна — 11)

Розрахунковий документ — документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Уповноважений банк (Всі визначення терміна — 16)

Уповноважений банк — банк, зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій і здійснює валютний контроль за операціями суб'єктів господарювання, що проводять операції з купівлі-продажу іноземної валюти на підставі агентських угод з цим банком.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фінансова санкція

Фінансова санкція — грошова сума, що стягується за порушення вимог цього Закону з суб'єктів господарювання за місцем їх реєстрації до відповідного місцевого бюджету.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальна пам'ять (Всі визначення терміна — 3)

Фіскальна пам'ять — запам'ятовуючий пристрій у складі реєстратора розрахункових операцій, призначений для одноразового занесення, зберігання і багаторазового зчитування підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, яку неможливо змінити або знищити без пошкодження самого пристрою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальний звіт

Фіскальний звіт — документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що застосовується для реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, який містить дані про виконані операції з початку робочої зміни касира.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальний звітний чек (Всі визначення терміна — 3)

Фіскальний звітний чек — документ встановленої форми, надрукований реєстратором розрахункових операцій, що містить дані денного звіту, під час друкування якого інформація про обсяг виконаних розрахункових операцій заноситься до фіскальної пам'яті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальний режим роботи (Всі визначення терміна — 4)

Фіскальний режим роботи — режим роботи опломбованого належним чином реєстратора розрахункових операцій, який забезпечує безумовне виконання ним фіскальних функцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальні функції (Всі визначення терміна — 2)

Фіскальні функції — здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Фіскальні функції реєстраторів

Фіскальні функції — здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечувати одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Центр сервісного обслуговування (Всі визначення терміна — 3)

Центр сервісного обслуговування — суб'єкт господарювання, який за договором з постачальником надає послуги щодо введення в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного, післягарантійного ремонту реєстраторів розрахункових операцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015


вгору