Перелік термінів Кількість: 1 термін

Вексель (Всі визначення терміна — 9)

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю)

 Про цінні папери та фондовий ринок
Закон України від 23.02.20063480-IV


вгору