Про теплопостачання
Закон України від 02.06.20052633-IV

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу)

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) щодо теплопостачання

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) — власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виробництво теплової енергії

Виробництво теплової енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергетичних ресурсів будь-якого походження, у тому числі альтернативних джерел енергії, на теплову енергію за допомогою технічних засобів з метою її продажу на підставі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Гарантований постачальник (Всі визначення терміна — 2)

Гарантований постачальник - вживається у значенні, визначеному Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Група будинків (споруд)

Група будинків (споруд) - два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки вузла комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Група будинків (споруд) щодо теплопостачання

Група будинків (споруд) — два або більше будинків (споруд), які разом з тепловими мережами до місця установки приладу комерційного обліку теплової енергії мають одну балансову належність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Джерело теплової енергії (Всі визначення терміна — 2)

Джерело теплової енергії - виробничий об’єкт, призначений для виробництва теплової енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Джерело теплової енергії — виробничий об'єкт, призначений для виробництва теплової енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Енергоносії (Всі визначення терміна — 4)

Енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, альтернативні джерела енергії


Енергоносії - органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, альтернативні джерела енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Енергоносії щодо теплопостачання

Енергоносії — органічне паливо, електроенергія, нетрадиційні та поновлювані види енергії, вторинні енергетичні ресурси.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Інвестиційна програма (Всі визначення терміна — 19)

Інвестиційна програма - комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого теплопостачання, який містить зобов’язання суб’єкта господарювання у сфері централізованого теплопостачання щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об’єктів у цій сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Когенераційна установка (Всі визначення терміна — 4)

Когенераційна установка - комплекс обладнання, що працює у спосіб комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Когенераційна установка щодо теплопостачання

Когенераційна установка — комплекс обладнання, що працює у спосіб комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів в електричну та теплову енергію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Магістральна теплова мережа (Всі визначення терміна — 12)

Магістральна теплова мережа - комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Магістральна теплова мережа — комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечують транспортування теплоносія від джерела теплової енергії до місцевої (розподільчої) теплової мережі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Місцева (розподільча) теплова мережа (Всі визначення терміна — 7)

Місцева (розподільча) теплова мережа — сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Місцева (розподільча) теплова мережа - сукупність енергетичних установок, обладнання і трубопроводів, яка забезпечує транспортування теплоносія від джерела теплової енергії, центрального теплового пункту або магістральної теплової мережі до теплового вводу споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Нормативний документ (Всі визначення терміна — 8)

Нормативний документ - норми, правила, інструкції та стандарти, прийняті та зареєстровані в порядку, встановленому законодавством, щодо забезпечення належного технічного стану теплових, тепловикористальних установок та мереж, їх експлуатації, проектування та будівництва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Об'єкти у сфері теплопостачання

Об'єкти у сфері теплопостачання — теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Об'єкти у сфері теплопостачання

Об’єкти у сфері теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Охоронна зона теплових мереж (Всі визначення терміна — 2)

Охоронна зона теплових мереж — землі вздовж теплових мереж для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Охоронна зона теплових мереж - землі вздовж теплових мереж для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодженню, а також для зменшення їх негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об’єкти та довкілля

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Постачання теплової енергії (теплопостачання)

Постачання теплової енергії (теплопостачання) - господарська діяльність, пов’язана з наданням теплової енергії (теплоносія) споживачам за допомогою технічних засобів транспортування та розподілом теплової енергії на підставі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів (Всі визначення терміна — 2)

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів - рахунки суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті в національній або іноземній валюті, призначені для накопичення та використання кредитних (позикових) коштів, отриманих від міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ чи відповідно до міжурядових договорів, або коштів, залучених державою або суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у зазначеній сфері за рахунок таких коштів, а також для надходження коштів для повернення та обслуговування кредиту (позики) відповідно до договорів кредиту (позики)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 09.06.2018

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу - рахунки теплопостачальної організації, відкриті в уповноваженому банку і призначені для зарахування коштів, що вносяться споживачами теплової енергії та теплопостачальними організаціями, які отримують теплову енергію для її подальшого постачання споживачам, для виробництва якої повністю або частково використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами

Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами - рахунки суб’єктів господарювання у сфері централізованого теплопостачання, призначені для накопичення та використання коштів виключно для виконання інвестиційних програм у зазначеній сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Прилад комерційного обліку теплової енергії (Всі визначення терміна — 2)

Прилад комерційного обліку теплової енергії — засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Прилад обліку теплової енергії

Прилад обліку теплової енергії - засіб вимірювальної техніки, що має нормовані метрологічні характеристики і тип якого занесений до реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, на основі показань якого визначається обсяг спожитої теплової енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Ринок теплової енергії (Всі визначення терміна — 2)

Ринок теплової енергії - сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Ринок теплової енергії — сфера обороту теплової енергії як товару, на який є попит і пропозиція.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система автономного теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Система автономного теплопостачання - внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Система автономного теплопостачання — внутрішньобудинкова система опалення, яка використовується для теплозабезпечення окремого багатоквартирного будинку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система децентралізованого теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Система децентралізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 1 до 3 Гкал/год, місцевих (розподільчих) теплових мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Система децентралізованого теплопостачання — сукупність джерел теплової енергії потужністю від 1 до 3 Гкал/год, місцевих (розподільчих) теплових мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система помірно-централізованого теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Система помірно-централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год, магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Система помірно-централізованого теплопостачання — сукупність джерел теплової енергії потужністю від 3 до 20 Гкал/год, магістральних та/або місцевих (розподільчих) теплових мереж.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система централізованого теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Система централізованого теплопостачання — сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об'єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Система централізованого теплопостачання - сукупність джерел теплової енергії, магістральних та місцевих (розподільчих) теплових мереж, що об’єднані між собою та використовуються для теплозабезпечення споживача, населеного пункту, яка включає системи децентралізованого та помірно-централізованого теплопостачання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Споживач теплової енергії (Всі визначення терміна — 5)

Споживач теплової енергії - фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Споживач теплової енергії — фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання — фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Суб'єкти відносин у сфері теплопостачання

Суб’єкти відносин у сфері теплопостачання - фізичні та юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм та форми власності, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, теплосервісні організації, споживачі, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Сфера теплопостачання (Всі визначення терміна — 2)

Сфера теплопостачання - сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Сфера теплопостачання — сфера діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Тариф (ціна) на теплову енергію (Всі визначення терміна — 2)

Тариф (ціна) на теплову енергію — грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими центральним органом виконавчої влади у сфері теплопостачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Тариф (ціна) на теплову енергію - грошовий вираз витрат на виробництво, транспортування, постачання одиниці теплової енергії (1 Гкал) з урахуванням рентабельності виробництва, інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно із методиками, розробленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Теплова енергія (Всі визначення терміна — 7)

Теплова енергія - товарна продукція, що виробляється на об’єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017

Теплова енергія — товарна продукція, що виробляється на об'єктах сфери теплопостачання для опалення, підігріву питної води, інших господарських і технологічних потреб споживачів, призначена для купівлі-продажу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Теплова установка (Всі визначення терміна — 2)

Теплова установка - обладнання, пристрої, призначені для виробництва, перетворення та споживання теплової енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.08.2017


вгору