Про дошкільну освіту
Закон України від 11.07.20012628-III

Базовий компонент дошкільної освіти (Всі визначення терміна — 3)

Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Базовий компонент дошкільної освіти — державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Базовий компонент дошкільної освіти - це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Будинок дитини (Всі визначення терміна — 2)

Будинок дитини — дошкільний навчальний заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дошкільна освіта (Всі визначення терміна — 4)

Дошкільна освіта — цілісний процес, спрямований на:

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дошкільний вік (Всі визначення терміна — 2)

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Дошкільний вік — базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дошкільний навчальний заклад (Всі визначення терміна — 2)

Дошкільний навчальний заклад — навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Заклад дошкільної освіти

Заклад дошкільної освіти - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Освітня програма (Всі визначення терміна — 5)

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти (Всі визначення терміна — 2)

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення освітнього процесу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017

Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу (Всі визначення терміна — 2)

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу — особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти

Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти - особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.09.2017


вгору