Автор (Всі визначення терміна — 6)

Автор — фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Аудіовізуальний твір (Всі визначення терміна — 7)

Аудіовізуальний твір — твір, що фіксується на певному матеріальному носії (кіноплівці, магнітній плівці чи магнітному диску, компакт-диску тощо) у вигляді серії послідовних кадрів (зображень) чи аналогових або дискретних сигналів, які відображають (закодовують) рухомі зображення (як із звуковим супроводом, так і без нього), і сприйняття якого є можливим виключно за допомогою того чи іншого виду екрана (кіноекрана, телевізійного екрана тощо), на якому рухомі зображення візуально відображаються за допомогою певних технічних засобів. Видами аудіовізуального твору є кінофільми, телефільми, відеофільми, діафільми, слайдофільми тощо, які можуть бути ігровими, анімаційними (мультиплікаційними), неігровими чи іншими.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

База даних (компіляція даних) (Всі визначення терміна — 5)

База даних (компіляція даних) — сукупність творів, даних або будь-якої іншої незалежної інформації у довільній формі, в тому числі — електронній, підбір і розташування складових частин якої та її упорядкування є результатом творчої праці, і складові частини якої є доступними індивідуально і можуть бути знайдені за допомогою спеціальної пошукової системи на основі електронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Виключне право (Всі визначення терміна — 4)

Виключне право — майнове право особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Виконавець (злочину) (Всі визначення терміна — 15)

Виконавець — актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає, декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Виробник відеограми (Всі визначення терміна — 4)

Виробник відеограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший відеозапис виконання або будь-яких рухомих зображень (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Виробник фонограми (Всі визначення терміна — 4)

Виробник фонограми — фізична або юридична особа, яка взяла на себе ініціативу і несе відповідальність за перший звукозапис виконання або будь-яких звуків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Відеограма (Всі визначення терміна — 5)

Відеограма — відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього), крім зображень у вигляді запису, що входить до аудіовізуального твору. Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Відтворення (Всі визначення терміна — 7)

Відтворення — виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Запис (звукозапис, відеозапис) (Всі визначення терміна — 4)

Запис (звукозапис, відеозапис) — фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Здавання у майновий найм (Всі визначення терміна — 4)

Здавання у майновий найм — передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Ім'я автора (Всі визначення терміна — 3)

Ім'я автора — сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Інформація про управління правами (Всі визначення терміна — 4)

Інформація про управління правами — інформація, в тому числі в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав, або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Комп'ютерна програма (Всі визначення терміна — 5)

Комп'ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми (Всі визначення терміна — 4)

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми — примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Оприлюднення (розкриття публіці) твору (Всі визначення терміна — 4)

Оприлюднення (розкриття публіці) твору — здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Опублікування твору, фонограми, відеограми (Всі визначення терміна — 4)

Опублікування твору, фонограми, відеограми — випуск в обіг за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав виготовлених поліграфічними, електронними чи іншими способами примірників твору, фонограми, відеограми у кількості, здатній задовольнити, з урахуванням характеру твору, фонограми чи відеограми, розумні потреби публіки, шляхом їх продажу, здавання в майновий найм, побутового чи комерційного прокату, надання доступу до них через електронні системи інформації таким чином, що будь-яка особа може його отримати з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором або передачі права власності на них чи володіння ними іншими способами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Організація ефірного мовлення (Всі визначення терміна — 4)

Організація ефірного мовлення — телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо) у будь-якому частотному діапазоні (у тому числі й з використанням супутників).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Організація кабельного мовлення (Всі визначення терміна — 4)

Організація кабельного мовлення — телерадіоорганізація, що здійснює публічне сповіщення радіо- чи телевізійних передач і програм мовлення (як власного виробництва, так і виробництва інших організацій) шляхом передачі на віддаль сигналу за допомогою того чи іншого виду наземного, підземного чи підводного кабелю (провідникового, оптоволоконного чи іншого виду).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) (Всі визначення терміна — 4)

Організація колективного управління (організація колективного управління майновими правами) — організація, що управляє на колективній основі майновими правами суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і не має на меті одержання прибутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Організація мовлення (Всі визначення терміна — 4)

Організація мовлення — організація ефірного мовлення чи організація кабельного мовлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Похідний твір (Всі визначення терміна — 4)

Похідний твір — твір, що є творчою переробкою іншого існуючого твору без завдавання шкоди його охороні (анотація, адаптація, аранжування, обробка фольклору, інша переробка твору) чи його творчим перекладом на іншу мову (до похідних творів не належать аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання, озвучення, субтитрування українською чи іншими мовами інших аудіовізуальних творів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Примірник відеограми (Всі визначення терміна — 5)

Примірник відеограми — копія відеограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї відеограми і містить усі зафіксовані на ній рухомі зображення чи їх частину (як із звуковим супроводом, так і без нього).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Примірник твору (Всі визначення терміна — 4)

Примірник твору — копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Примірник фонограми (Всі визначення терміна — 6)

Примірник фонограми — копія фонограми на відповідному матеріальному носії, яка виконана безпосередньо чи опосередковано із цієї фонограми і містить усі зафіксовані на ній звуки чи їх частину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Продюсер аудіовізуального твору (Всі визначення терміна — 4)

Продюсер аудіовізуального твору — особа, яка організує або організує та фінансує створення аудіовізуального твору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Псевдонім (Всі визначення терміна — 4)

Псевдонім — вигадане ім'я, вибране автором чи виконавцем для позначення свого авторства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми (Всі визначення терміна — 5)

Публічна демонстрація аудіовізуального твору, відеограми — публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав у приміщенні, в якому можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, аудіовізуального твору чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Публічне виконання (Всі визначення терміна — 5)

Публічне виконання — подання за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) (Всі визначення терміна — 5)

Публічне сповіщення (доведення до загального відома) — передача за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гамма-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, їх записів у фонограмах і відеограмах, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Публічний показ (Всі визначення терміна — 5)

Публічний показ — будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення за згодою суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до звичайного кола однієї сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Репрографічне відтворення (репродукування) (Всі визначення терміна — 4)

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне відтворення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи зменшеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або його примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оптичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав (Всі визначення терміна — 3)

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав — будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Службовий твір (Всі визначення терміна — 4)

Службовий твір — твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Суспільне надбання (Всі визначення терміна — 4)

Суспільне надбання — твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Твір архітектури (Всі визначення терміна — 4)

Твір архітектури — твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Твір образотворчого мистецтва (Всі визначення терміна — 4)

Твір образотворчого мистецтва — скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Твір ужиткового мистецтва (Всі визначення терміна — 4)

Твір ужиткового мистецтва — твір мистецтва, в тому числі твір художнього промислу, створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Технічні засоби захисту (Всі визначення терміна — 4)

Технічні засоби захисту — технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Установа (Всі визначення терміна — 8)

Установа — центральний орган виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Фонограма (Всі визначення терміна — 9)

Фонограма — звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001

Цитата (Всі визначення терміна — 4)

Цитата — порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.08.2001


вгору