Про театри і театральну справу
Закон України від 31.05.20052605-IV

Види основної діяльності театру

Видами основної діяльності театру є:

створення, публічне виконання та публічний показ театральних вистав, інших творів театрального мистецтва на власній сцені (сценах) та на гастролях, організація мистецьких фестивалів, конкурсів, оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи;

підготовка театральних постановок, театрально-концертних програм та інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їх публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право та суміжні права;

організація стажувань усіх категорій працівників театрів;

надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів;

виготовлення на замовлення юридичних та фізичних осіб предметів художнього оформлення театральних постановок, концертів;

надання власної сцени іншим театрам для проведення гастрольних заходів, спільних театральних проектів та програм;

підготовка, тиражування та реалізація інформаційно-довідникових і рекламних матеріалів, копій відеоматеріалів та фонограм, пов'язаних з діяльністю театру, з додержанням прав авторів та виконавців ролей (партій) відповідно до законодавства про авторське право і суміжні права.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Вистава (Всі визначення терміна — 2)

Вистава — публічне виконання театральної постановки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Вистава - публічне виконання театральної постановки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник, інші) (Всі визначення терміна — 2)

Постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник, інші) — фізична особа, яка здійснює на основі самостійного художнього рішення театральну постановку або окрему її частину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Постановник (режисер-постановник, художник-постановник, художник-декоратор, художник з костюмів, художник зі світла, балетмейстер-постановник, диригент-постановник, хормейстер-постановник, інші) - фізична особа, яка здійснює на основі самостійного художнього рішення театральну постановку або окрему її частину

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Професійні творчі працівники театру

До професійних творчих працівників театру належить художній та артистичний персонал театру, з якого формується творчий склад театру. Положення про творчий склад театру затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі культури.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Репертуар театру

Репертуар театру - сукупність творів театрального мистецтва, які публічно виконуються в театрі протягом певного періоду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Створена театральна постановка

Театральна постановка вважається створеною з моменту прийняття рішення про її публічне виконання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Суб'єкти права на театральну постановку

Суб'єктами права на театральну постановку для показу безпосередньо (в живому виконанні) є постановник, автор сценарію і (або) текстів, діалогів, автор спеціально створеного для театральної постановки музичного твору з текстом або без нього та, відповідно до договору, театральний продюсер.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Суб'єкти театральної діяльності (Всі визначення терміна — 2)

Суб'єкти театральної діяльності - юридичні або фізичні особи, які є учасниками правовідносин у сфері театральної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Суб'єкти театральної діяльності — юридичні або фізичні особи, які є учасниками правовідносин у сфері театральної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театр (Всі визначення терміна — 2)

Театр — заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колектив, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театр - заклад культури (підприємство, установа чи організація) або колектив, діяльність якого спрямована на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Театральна діяльність (Всі визначення терміна — 2)

Театральна діяльність — діяльність у галузі театрів і театральної справи, пов'язана зі створенням, публічним виконанням, публічним показом, поширенням та збереженням творів театрального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального мистецтва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театральна діяльність - діяльність у галузі театрів і театральної справи, пов'язана зі створенням, публічним виконанням, публічним показом, поширенням та збереженням творів театрального мистецтва, забезпеченням умов для розвитку театральної творчості, підготовкою професійних кадрів, пропагандою кращих зразків театрального мистецтва

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Театральна постановка (Всі визначення терміна — 2)

Театральна постановка - твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Театральна постановка — твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного, музично-драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театральна справа (Всі визначення терміна — 2)

Театральна справа — комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва, їх поширення і збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної журналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального мистецтва, відповідної музейної та архівної діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театральна справа - комплекс заходів, спрямованих на створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва, їх поширення і збереження, забезпечення умов для розвитку театральної творчості, професійної освіти, науки, театральної журналістики, видавничої діяльності з історії, теорії та практики театрального мистецтва, відповідної музейної та архівної діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Театральне мистецтво (Всі визначення терміна — 2)

Театральне мистецтво - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006

Театральне мистецтво — вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театральний продюсер (Всі визначення терміна — 2)

Театральний продюсер — юридична або фізична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки, гастрольних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 25.06.2005

Театральний продюсер - юридична або фізична особа, яка забезпечує фінансування, організацію створення, публічного виконання і (або) публічного показу театральної постановки, гастрольних заходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2006


вгору