Про протидію захворюванню на туберкульоз
Закон України від 05.07.20012586-III

Госпіталізація

Госпіталізація - поміщення особи, хворої на туберкульоз, або особи, стосовно якої існує підозра захворювання на туберкульоз, до стаціонарного відділення протитуберкульозного закладу з метою діагностики, лікування чи ізоляції

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз

Державне регулювання — це реалізація державної політики шляхом розробки та виконання цільових програм підвищення добробуту населення, створення інших економічних, соціальних і правових умов для попередження захворювання на туберкульоз та його масового поширення, лікування, забезпечення належного контролю та нагляду за здійсненням протитуберкульозних заходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Ізоляція (Всі визначення терміна — 2)

Ізоляція - відокремлення від оточуючих особи, хворої на заразну форму туберкульозу, з метою унеможливлення передачі інфекції іншим особам, надання медичної допомоги та здійснення контролю за дотриманням протиепідемічного режиму цією особою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Інфекційний контроль за туберкульозом

Інфекційний контроль за туберкульозом - система організаційних, протиепідемічних та профілактичних заходів, встановлена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, у стандарті інфекційного контролю за туберкульозом, спрямована на запобігання виникненню туберкульозу та зниження ймовірності інфікування мікобактеріями туберкульозу осіб у лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Інфіковані мікобактеріями туберкульозу

Інфіковані мікобактеріями туберкульозу — особи, в яких виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Контактна особа

Контактна особа - особа, яка перебуває та/або перебувала у контакті з людиною чи твариною, хворою на заразну форму туберкульозу, і внаслідок цього має ризик зараження туберкульозом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Лікувально-профілактичні заходи туберкульозу

Лікувально-профілактичні заходи — заходи медичного характеру щодо індивідуальної профілактики, своєчасного виявлення захворювання, діагностики, лікування, медичного (диспансерного) нагляду та реабілітації хворих на туберкульоз.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Особа, інфікована мікобактеріями туберкульозу

Особа, інфікована мікобактеріями туберкульозу, - особа, в якої за відсутності клінічних проявів захворювання виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін або антитіла до мікобактерії туберкульозу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Протиепідемічний режим

Протиепідемічний режим - спеціальні протиепідемічні заходи (правила поведінки особи, хворої на заразну форму туберкульозу), встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, спрямовані на захист населення, у тому числі медичних та інших працівників, від зараження збудником туберкульозу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Протитуберкульозна допомога

Протитуберкульозна допомога — комплекс соціально-економічних, організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо захисту населення від туберкульозу, що спрямовані на профілактику, своєчасне виявлення та діагностику, лікування, медичний (диспансерний) нагляд і реабілітацію хворих на туберкульоз та здійснюються відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері боротьби з туберкульозом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Протитуберкульозні заклади (Всі визначення терміна — 2)

Протитуберкульозні заклади - лікувально-профілактичні заклади охорони здоров’я (протитуберкульозні диспансери, лікарні, санаторно-курортні, інші заклади) чи їх структурні підрозділи, в яких надається медична допомога хворим на туберкульоз. Перелік протитуберкульозних закладів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Протитуберкульозні заклади — спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз (протитуберкульозні диспансери, лікарні, відділення, кабінети, науково-дослідні інститути, денні стаціонари, санаторії тощо). Перелік протитуберкульозних закладів затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Протитуберкульозні заходи

Протитуберкульозні заходи - комплекс соціально-економічних, організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо захисту населення від туберкульозу, спрямованих на профілактику, виявлення, діагностику, лікування та реабілітацію хворих на туберкульоз

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Профілактика захворювання на туберкульоз

Профілактика захворювання на туберкульоз — заходи соціально-економічного, організаційного, протиепідемічного та медичного характеру, спрямовані на запобігання виникненню та масовому поширенню туберкульозу, а також на своєчасне виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей та підлітків і хворих на туберкульоз серед населення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Рецидив туберкульозу (Всі визначення терміна — 3)

Рецидив туберкульозу - активізація туберкульозу, підтверджена виділенням культури мікобактерій або наявністю клінічних та рентгенологічних ознак туберкульозу, в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вважалися вилікуваними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Рецидив туберкульозу — активізація перебігу туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вважалися вилікуваними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Система епідеміологічного моніторингу захворювання на туберкульоз

Система епідеміологічного моніторингу захворювання на туберкульоз - постійно діюча державна система спостереження, що використовується для аналізу стану поширення захворювання на туберкульоз, його впливу на соціальну та економічну ситуацію в державі, на стан здоров’я населення та для оцінки ефективності протитуберкульозних заходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Туберкулінодіагностика (Всі визначення терміна — 2)

Туберкулінодіагностика — специфічний діагностичний тест, що проводиться туберкуліном, для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Туберкулінодіагностика - діагностичний тест, що проводиться для своєчасного виявлення осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз, спеціально підготовленими медичними працівниками в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Туберкульоз (Всі визначення терміна — 3)

Туберкульоз — інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу, протікає з періодичними загостреннями, рецидивами та ремісіями, вражає переважно найбідніші, соціально дезадаптовані групи населення (біженці, мігранти, особи, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, бездомні люди, алкоголіки, наркомани тощо), спричиняє високу тимчасову та стійку втрату працездатності, вимагає тривалого комплексного лікування та реабілітації хворих. Негативні соціально-економічні наслідки, що спричиняються туберкульозом, дали підстави віднести цю хворобу до групи соціально небезпечних.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Туберкульоз - соціально небезпечна інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Хворий на активну форму туберкульозу

Хворий на активну форму туберкульозу — особа з вираженими проявами туберкульозу, підтвердженими клінічними, лабораторними та рентгенологічними дослідженнями.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Хворий на заразну форму туберкульозу (Всі визначення терміна — 2)

Хворий на заразну форму туберкульозу — хворий на активну форму туберкульозу, у виділеннях якого виявлено мікобактерії туберкульозу, і такий хворий є джерелом інфекції для осіб, які з ним контактують.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Хворий на заразну форму туберкульозу - хворий на туберкульоз, у мокротинні якого виявляються мікобактерії туберкульозу, який є джерелом інфекції для осіб, які з ним контактують

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Хворий на туберкульоз у стані ремісії (Всі визначення терміна — 2)

Хворий на туберкульоз у стані ремісії - хворий на туберкульоз із неактивними залишковими проявами хвороби, який не несе загрози інфікування для контактних осіб, але потребує медичного (диспансерного) спостереження

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Хворий на туберкульоз у стані ремісії — особа з неактивними залишковими проявами туберкульозу, яка не несе загрози інфікування контактних осіб, але потребує медичного (диспансерного) нагляду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009

Хіміопрофілактика туберкульозу (Всі визначення терміна — 2)

Хіміопрофілактика туберкульозу - застосування протитуберкульозних лікарських засобів з метою профілактики захворювання на туберкульоз та його рецидивів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.04.2012

Хіміопрофілактика туберкульозу (далі — хіміопрофілактика) — застосування протитуберкульозних лікарських засобів з метою профілактики захворювання на туберкульоз контактних осіб і попередження рецидивів туберкульозу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.06.2009


вгору