Перелік термінів Кількість: 35 термінiв

Ремонт

Ремонт — комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та (або) збільшення його довговічності.


Ремонт — комплекс операцій щодо відновлення справності або роботоздатності виробів та відновлення ресурсів виробів чи їх складових частин.


Ремонт — це ремонт розрахункових металоконструкцій із застосуванням зварки.


Ремонт — відновлення пошкоджених, зношених або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, елементів трубопроводу, з доведенням його до роботоздатного, надійного і безпечного стану.

 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води
Мінпраці України, Комнаглядохоронпраці; Наказ, Правила від 08.09.1998177

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу.

 Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки атомних станцій
ДА ядерного регулювання; Наказ, Положення від 09.12.199963

Ремонт — комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та збільшення його довговічності.


Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини.

 Про охорону культурної спадщини
Закон України від 08.06.20001805-III

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатного або справного стану об'єкта і/або відновлення його ресурсу.

 Про затвердження Вимог до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію
Держатомрегулювання України; Наказ, Вимоги від 21.08.2003108

Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатності, справності наземного засобу РТЗ і відновлення його ресурсів.


Ремонт — комплекс операцій з відновлення працездатності або справності ГТС для подальшої експлуатації.


Ремонт — відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин підйомників (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.

 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03)
Держнаглядохоронпраці України; Наказ, Правила від 08.12.2003232

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єктів чи їх складових частин.


Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єкта чи його складових частин.

 Про затвердження Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних станцій
Держатомрегулювання України; Наказ, Положення, Форма, Вимоги від 01.12.2004184

Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини.


Ремонт — операція чи комплекс операцій, пов'язаних з відновленням справності чи роботоздатності та з поновленням ресурсу АБ.


Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин

 Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, Норми, Перелік, Порядок від 25.07.2006258

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справності або працездатності устатковання шляхом заміни чи відновлення зношених і пошкоджених деталей та вузлів.

 Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж
Мінпаливенерго України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Перелік, Акт від 14.02.200771

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності засобу та відновлення ресурсів засобів чи їх складових частин.

 Про затвердження Правил технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення в цивільній авіації України
Мінтрансзв'язку України; Наказ, Правила, Порядок, Форма типового документа, Акт, Перелік, План, Методика, Протокол, Схема, Картка, Норми від 08.05.2007381

Ремонт — відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин вантажопідіймальних кранів і машин (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням вантажопідіймальних кранів і машин до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів.

 Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07)
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Акт, Форма типового документа, Зразок, Норми від 18.06.2007132

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану чи працездатності об'єкта та відновлення ресурсів об'єкта та його складових частин.

 Про затвердження Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
Держгірпромнагляд; Наказ, Правила, Форма типового документа, Перелік від 23.05.2007110

Ремонт — комплекс операцій з підтримання працездатного стану об'єкта та/або відновлення його ресурсу.

 Про затвердження Загальних положень безпеки атомних станцій
Держатомрегулювання України; Наказ, Положення, Класифікація від 19.11.2007162

Ремонт — комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності виробу та відновлення ресурсів виробу чи його складових частин.


ремонт - операції, що здійснюються для усунення недоліків товарів, приведення їх у робочий стан, відновлення ресурсу або характеристик та не призводять до зміни коду цих товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності;

 Митний кодекс України
Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.03.20124495-VI

Ремонт - комплекс робіт, що виконуються на АТ для відновлення її працездатності і ресурсу (строків служби);


Ремонт - поновлення здатності виробу виконувати всі задані функції, що проводиться виготовлювачем виробу та/або ремонтною організацією або ремонтним підрозділом атомної станції із використанням призначеного для цього устаткування, технології та документації й супроводжується визначенням нового регламентованого терміну експлуатації


Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників АТ


Ремонт - комплекс заходів щодо відновлення працездатності, а також відновлення ресурсу засобів ТЗІ і КТК, що проводяться за єдиною системою комплексного ремонту озброєння і військової техніки.


Ремонт - комплекс заходів з відновлення тактико-технічних характеристик та ресурсу техніки

 Про затвердження Інструкції з організації передачі озброєння, військової техніки і майна в ремонт
Міноборони України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Акт, Картка від 09.11.2016596

Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного чи працездатного стану та установлених показників авіаційної техніки

 Про затвердження правил державної авіації України з питань підтримання льотної придатності
Міноборони України; Наказ, Правила, Договір, Сертифікат, Форма типового документа від 23.12.2016714

Ремонт - комплекс робіт, спрямованих на відновлення транспортно-експлуатаційних характеристик прикордонних мостів, у результаті проведення яких технічні параметри прикордонних мостів залишаються незмінними


Ремонт - відновлення пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин обладнання (металевих конструкцій, механізмів, гідроприводу, електроприводу, приладів і пристроїв безпеки тощо) з доведенням обладнання до працездатного і справного стану, у тому числі проведене відповідно до системи планово-попереджувальних ремонтів

 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
Мінсоцполітики України; Наказ, Правила, Схема, Форма типового документа, Акт, Зразок, Норми, Журнал, Коефіцієнти від 19.01.201862

Ремонт - комплекс заходів з відновлення справного чи працездатного стану та ресурсу військової техніки або її складових частин


Ремонт - відновлення та (або) заміна на нові пошкоджених, спрацьованих або таких, що стали непридатними з будь-якої причини, складових частин і деталей навантажувачів (металевих конструкцій, механізмів, гідропривода, електропривода, пристроїв безпеки тощо) з доведенням їх до справного і працездатного стану, здійснені, зокрема, відповідно до системи планово-запобіжних ремонтів

 Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів
Мінсоцполітики України; Наказ, Правила від 27.08.20181220

Ремонт означає будь-який ремонт датчика руху або бортового блока, що вимагає від’єднання його від електроживлення або від’єднання його від інших компонентів тахографа, чи відкриття датчика руху або бортового блока


Ремонт - комплекс операцій для відновлення справного стану або працездатності об’єкта та відновлення ресурсів об’єктів чи їх складових частин

 Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта електроенергетики
Міненерговугілля України; Наказ, Методика, Форма типового документа від 10.12.2018622


вгору