Про біженців
Закон України від 21.06.20012557-III

Біженець (Всі визначення терміна — 5)

Біженець — особа, яка не є громадянином України і внаслідок цілком обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань, перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Дитина, розлучена з сім'єю

Дитина, розлучена з сім'єю, — особа віком до вісімнадцяти років, яка прибуває чи прибула на територію України без супроводу батьків чи одного з них, діда чи баби, повнолітніх брата чи сестри, або опікуна чи піклувальника, призначених відповідно до законодавства країни походження біженців, або інших повнолітніх осіб, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяли на себе відповідальність за виховання дитини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Довідка про звернення до суду

Довідка про звернення до суду — документ, який засвідчує законність перебування особи на території України на період оскарження в судовому порядку рішень про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця, про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, про відмову в наданні статусу біженця, про втрату статусу біженця, про позбавлення статусу біженця і є дійсним для реалізації прав і виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Довідка про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця

Довідка про особу, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання їй статусу біженця — документ, що засвідчує законність перебування особи на території України на період чинності довідки і є дійсним для реалізації прав і виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Довідка про подання особою заяви про надання їй статусу біженця

Довідка про подання особою заяви про надання їй статусу біженця — документ, що засвідчує законність перебування особи на території України на період чинності довідки і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Довідка про прийняття скарги до розгляду

Довідка про прийняття скарги до розгляду — документ, який засвідчує законність перебування особи на території України на період розгляду скарг про відмову у прийнятті заяви про надання статусу біженця або про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця в Україні і є дійсним для реалізації прав і виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Законні представники дитини, розлученої з сім'єю

Законні представники дитини, розлученої з сім'єю, — орган опіки і піклування, батьки-вихователі, опікуни чи піклувальники, призначені відповідно до законодавства України, представник дитячого будинку чи школи-інтернату, іншого дитячого закладу, де дитина перебуває на вихованні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Законні представники неповнолітньої особи, яка не досягла вісімнадцяти років

Законні представники неповнолітньої особи, яка не досягла вісімнадцяти років, — батьки, усиновителі, дід чи баба, повнолітні брат чи сестра, опікуни чи піклувальники, призначені такими до прибуття в Україну, інші повнолітні особи, які до прибуття в Україну добровільно чи в силу звичаю країни походження біженця взяли на себе відповідальність за виховання дітей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Ідентифікація особи (Всі визначення терміна — 9)

Ідентифікація особи — заходи, пов'язані з встановленням органами виконавчої влади особи заявника, який звернувся із заявою про надання йому статусу біженця в Україні і не має документів, що посвідчують його особу, або такі документи підроблені або фальшиві.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Країна громадянської належності (Всі визначення терміна — 4)

Країна громадянської належності — країна, громадянином (підданим) якої особа є. За умови, коли особа має понад одне громадянство, вона не вважається такою, що не має захисту країни своєї громадянської належності, якщо без будь-якої поважної причини, що випливає з обґрунтованих побоювань, вона не скористалася захистом однієї з країн, громадянином (підданим) якої вона є.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Країна постійного проживання особи без громадянства

Країна постійного проживання особи без громадянства — країна, в якій особа без громадянства постійно проживала до прибуття в Україну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Країна походження біженця

Країна походження біженця — країна громадянської належності для іноземця або країна постійного проживання для особи без громадянства, стосовно яких у таких осіб існують обґрунтовані побоювання стати жертвами переслідувань за ознаками, визначеними в абзаці другому статті 1 цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Опікуни

Законні представники недієздатної особи — опікуни

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Посвідчення біженця (Всі визначення терміна — 8)

Посвідчення біженця — паспортний документ, який посвідчує особу його власника та підтверджує факт надання йому в Україні статусу біженця і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Пункт тимчасового розміщення біженців (Всі визначення терміна — 4)

Пункт тимчасового розміщення біженців — місце тимчасового розміщення осіб, які подали заяву про надання статусу біженця, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця та яким надано в Україні статус біженця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Третя безпечна країна (Всі визначення терміна — 3)

Третя безпечна країна — країна, в якій особа перебувала до прибуття в Україну, за винятком випадків транзитного проїзду через територію такої країни, і могла звернутися з клопотанням про визнання біженцем чи отримання притулку, оскільки така країна:

дотримується міжнародних стандартів з прав людини у сфері притулку, які встановлені міжнародно-правовими актами універсального та регіонального характеру, включаючи норми про заборону тортур, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження чи покарання;

дотримується міжнародних принципів стосовно захисту біженців, які передбачені Конвенцією про статус біженців 1951 року та Протоколу про статус біженців 1967 року, враховуючи принцип невислання;

має національне законодавство у сфері притулку та біженців, і її відповідні державні органи визначають статус біженця та надають притулок;

забезпечить особі ефективний захист проти вислання і можливість звертатися за притулком та користуватися ним;

погоджується прийняти особу і забезпечити їй доступ до процедури визначення статусу біженця чи надання притулку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011

Члени сім'ї біженця

Члени сім'ї біженця — чоловік (дружина), діти, яким не виповнилося вісімнадцять років, непрацездатні батьки та інші особи, які перебувають під опікою чи піклуванням біженця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 04.08.2011


вгору