Про поводження з радіоактивними відходами
Закон України від 30.06.1995255/95-ВР

Виробники радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Виробники радіоактивних відходів - юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Виробники радіоактивних відходів — юридичні або фізичні особи, внаслідок діяльності яких утворюються радіоактивні відходи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів - зведення систематизованих відомостей про об’єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів — зведення систематизованих відомостей про об'єкти для зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Державний реєстр радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Державний реєстр радіоактивних відходів - послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Державний реєстр радіоактивних відходів — послідовний поточний запис актів спеціальної форми про утворення, фізико-хімічний склад, обсяги, властивості, а також перевезення, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Довгоіснуючі радіоактивні відходи (Всі визначення терміна — 3)

Довгоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Довгоіснуючі радіоактивні відходи — радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Захоронення радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 5)

Захоронення радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об’єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Захоронення радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів в об'єкті, призначеному для поводження з радіоактивними відходами без наміру їх використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Зберігання радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 3)

Зберігання радіоактивних відходів - розміщення радіоактивних відходів в об’єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Зберігання радіоактивних відходів — розміщення радіоактивних відходів в об'єкт, в якому забезпечується їх ізоляція від навколишнього природного середовища, фізичний захист і радіаційний моніторинг, а також можливість наступного вилучення, переробки, перевезення та захоронення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Іммобілізація радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Іммобілізація радіоактивних відходів - переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Іммобілізація радіоактивних відходів — переведення радіоактивних відходів в іншу форму шляхом ствердіння, включення в будь-яку матрицю або заключення в герметичну оболонку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Кондиціонування радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Кондиціонування радіоактивних відходів — операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Кондиціонування радіоактивних відходів - операції щодо підготовки радіоактивних відходів для перевезення, зберігання та захоронення. Кондиціонування може здійснюватися шляхом розміщення радіоактивних відходів у контейнер або їх іммобілізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Короткоіснуючі радіоактивні відходи (Всі визначення терміна — 3)

Короткоіснуючі радіоактивні відходи - радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Короткоіснуючі радіоактивні відходи — радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами (Всі визначення терміна — 3)

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, — споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Об'єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами

Об’єкт, призначений для поводження з радіоактивними відходами, - споруда, приміщення або обладнання, призначене для збирання, перевезення, переробки, зберігання або захоронення радіоактивних відходів, а також ядерна установка в процесі зняття з експлуатації після визнання її установкою для поводження з радіоактивними відходами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Обробка радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Обробка радіоактивних відходів - операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Обробка радіоактивних відходів — операції, призначені для забезпечення безпеки або економії коштів шляхом зміни характеристик радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Переробка радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Переробка радіоактивних відходів — будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Переробка радіоактивних відходів - будь-яка операція, яка змінює характеристики радіоактивних відходів, зокрема попередня обробка та кондиціонування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Поводження з радіоактивними відходами (Всі визначення терміна — 6)

Поводження з радіоактивними відходами — всі види діяльності (включаючи діяльність, пов'язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Поводження з радіоактивними відходами - всі види діяльності (включаючи діяльність, пов’язану із зняттям з експлуатації), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання чи захоронення радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Попередня обробка радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 2)

Попередня обробка радіоактивних відходів - дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Попередня обробка радіоактивних відходів — дезактивація, збирання, сортування радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами (Всі визначення терміна — 2)

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами — неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Радіаційна безпека під час поводження з радіоактивними відходами - неперевищення допустимих меж радіаційного впливу на персонал, населення та навколишнє природне середовище, встановлених нормами, правилами, стандартами з безпеки, а також обмеження міграції радіонуклідів у навколишнє природне середовище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Радіоактивні відходи (Всі визначення терміна — 9)

Радіоактивні відходи - матеріальні об’єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об’єктів та субстанцій не передбачається

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Радіоактивні відходи — матеріальні об'єкти та субстанції, активність радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими нормами, за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Рівень звільнення (Всі визначення терміна — 3)

Рівень звільнення — встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Рівень звільнення - встановлена органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки межа активності або радіоактивного забруднення, за якої або нижче якої радіоактивні відходи можуть бути звільнені від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами (Всі визначення терміна — 4)

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами - підприємство (об’єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами — підприємство (об'єднання), яке здійснює на основі ліцензії збирання радіоактивних відходів, їх переробку, перевезення, зберігання та (або) захоронення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Сховище радіоактивних відходів (Всі визначення терміна — 3)

Сховище радіоактивних відходів - споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов’язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар’єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018

Сховище радіоактивних відходів — споруда для зберігання або захоронення радіоактивних відходів з обов'язковим забезпеченням інженерних, геологічних, фізичних та інших бар'єрів, що перешкоджають міграції радіонуклідів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами (Всі визначення терміна — 2)

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами — комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2011

Фізичний захист під час поводження з радіоактивними відходами - комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на недопущення несанкціонованого доступу до радіоактивних відходів та їх використання, на своєчасне виявлення та припинення дій, спрямованих на порушення недоторканності радіоактивних відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2018


вгору