Про музеї та музейну справу
Закон України від 29.06.1995249/95-ВР

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) (Всі визначення терміна — 2)

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) - приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Асортиментний кабінет (кімната зразків виробів) — приміщення на підприємствах, у яких зберігаються унікальні зібрання художніх виробів, наукові колекції, інші колекції або окремі зразки виробів, що мають історичну, художню, науково-технічну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Зберігання (Всі визначення терміна — 6)

Зберігання - один з основних видів діяльності музею щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Зберігання — один з основних видів діяльності музею щодо створення матеріальних умов і правових засад, за яких забезпечується збереження музейних предметів та музейних колекцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Консервація (Всі визначення терміна — 8)

Консервація — здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Консервація - здійснення комплексу організаційних, науково обґрунтованих заходів щодо забезпечення захисту музейних предметів та предметів музейного значення від подальших руйнувань, збереження їх автентичності з мінімальним втручанням у їх існуючий вигляд

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурні цінності (Всі визначення терміна — 12)

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей"

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Культурні цінності — об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню, охороні, перелік яких визначено Законом України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музеєфікація (Всі визначення терміна — 5)

Музеєфікація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музеєфікація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини до стану, придатного для екскурсійного відвідування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музей (Всі визначення терміна — 2)

Музей — науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музей - науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейна колекція (Всі визначення терміна — 2)

Музейна колекція - сукупність музейних предметів, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейна колекція — сукупність музейних предметів, що об'єднані однією або кількома спільними ознаками.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейна справа (Всі визначення терміна — 2)

Музейна справа — спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейна справа - спеціальний вид наукової та культурно-освітньої діяльності, що включає комплектування, зберігання, охорону та використання музеями культурних цінностей та об'єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервацію, реставрацію, музеєфікацію, наукове вивчення, експонування та популяризацію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейне зібрання (Всі визначення терміна — 2)

Музейне зібрання - сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейне зібрання — сукупність музейних колекцій та музейних предметів, а також пов'язаних з ними бібліотечних фондів, архівів, каталогів та наукової документації музею.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейний облік (Всі визначення терміна — 2)

Музейний облік - один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейний облік — один з основних напрямів роботи музею, що здійснюється шляхом ведення фондово-облікової документації (у тому числі в електронному вигляді), яка містить назву предмета (прізвище автора твору), датування, місце створення, дату надходження до музею, матеріал, техніку виготовлення, короткий опис, наукову атрибуцію, стан збереження, облікові позначення та забезпечує можливість їх ідентифікації, правовий статус музейних предметів і музейних колекцій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейний предмет (Всі визначення терміна — 2)

Музейний предмет - культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейний предмет — культурна цінність, якість або особливі ознаки якої роблять необхідним для суспільства її збереження, вивчення та публічне представлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейний фонд України (Всі визначення терміна — 3)

Музейний фонд України — сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Музейний фонд України - сукупність окремих музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, які постійно зберігаються на території України, незалежно від їх походження та форм власності, а також музейних предметів і музейних колекцій, що знаходяться за межами України і є власністю України або відповідно до міжнародних договорів підлягають поверненню в Україну

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Музейний фонд України є національним багатством, невід'ємною складовою культурної спадщини України, що охороняється законом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Національна музейна політика (Всі визначення терміна — 2)

Національна музейна політика — це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Національна музейна політика - це сукупність основних напрямів і засад діяльності держави і суспільства в галузі музейної справи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Охорона музеїв (Всі визначення терміна — 2)

Охорона музеїв — система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Охорона музеїв - система правових, організаційних та фінансово-економічних заходів, що забезпечують недоторканність музейного приміщення і музейного зібрання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Предмет музейного значення (Всі визначення терміна — 2)

Предмет музейного значення - культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Предмет музейного значення — культурна цінність, особливі ознаки якої є підставою для внесення її до Музейного фонду України та набуття статусу музейного предмета з метою збереження, вивчення і публічного представлення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012

Реставрація (Всі визначення терміна — 5)

Реставрація - здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2015

Реставрація — здійснення комплексу науково обґрунтованих заходів щодо зміцнення фізичного стану та поліпшення зовнішнього вигляду, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів музейних предметів та предметів музейного значення із забезпеченням збереження їх автентичності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 12.12.2012


вгору