Про облік прав власності на іменні цінні папери та депозитарну діяльність
Указ Президента України; Положення від 25.05.1994247/94

Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів

Виписка з реєстру — письмовий документ, що видається реєстратором і підтверджує запис у реєстрі власників іменних цінних паперів щодо власника та іменних цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Депозитарій (Всі визначення терміна — 10)

Депозитарій — юридична особа, що здійснює діяльність щодо зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або обліку прав власності на цінні папери.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів (Всі визначення терміна — 2)

Діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів — збір, фіксація, обробка, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Номінальний утримувач (Всі визначення терміна — 5)

Номінальний утримувач — юридична особа, зареєстрована в системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в інтересах власника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Обіг іменних цінних паперів (Всі визначення терміна — 2)

Обіг іменних цінних паперів — укладання цивільно-правових угод, які ведуть до зміни прав власності на іменні цінні папери.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Реєстр власників іменних цінних паперів (Всі визначення терміна — 6)

Реєстр власників іменних цінних паперів (далі — реєстр) — перелік за станом на певну дату власників іменних цінних паперів, належних їм іменних цінних паперів, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Реєстратор власників іменних цінних паперів

Реєстратор — юридична особа, що здійснює діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Сертифікат іменних цінних паперів (Всі визначення терміна — 2)

Сертифікат іменних цінних паперів — документ, який видається емітентом власнику іменних цінних паперів та підтверджує сукупність прав на вказану в сертифікаті кількість іменних цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996

Система реєстру власників іменних цінних паперів (Всі визначення терміна — 5)

Система реєстру власників іменних цінних паперів — сукупність даних, зафіксованих у паперовій та/або безпаперовій формі (у вигляді записів в електронних базах даних), що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.1996


вгору