Алгоритм розподілу коштів (Всі визначення терміна — 4)

Алгоритм розподілу коштів — порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Вертикально інтегрована господарська організація (Всі визначення терміна — 2)

Вертикально інтегрована господарська організація — суб'єкт господарювання, утворений відповідно до законодавства з метою провадження господарської діяльності на ринку природного газу, що здійснює щонайменше одну із функцій транспортування, розподілу або зберігання природного газу і щонайменше одну із функцій його постачання або видобутку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Власник природного газу

Власник природного газу — особа незалежно від форми власності і сфери управління, якій належить природний газ на праві власності, у тому числі на праві, що виникає на підставі договорів про спільну діяльність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газодобувне підприємство

Газодобувне підприємство — суб'єкт господарювання, що відповідно до спеціального дозволу на користування надрами видобуває природний газ на території України і в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газозберігаюче підприємство

Газозберігаюче підприємство — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює закачування, зберігання та відбір газу замовникам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газопостачальне підприємство (Всі визначення терміна — 13)

Газопостачальне підприємство (далі — постачальник) — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює постачання природного газу безпосередньо споживачам згідно з укладеними договорами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газорозподільне підприємство (Всі визначення терміна — 12)

Газорозподільне підприємство — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об'єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газорозподільні мережі (Всі визначення терміна — 8)

Газорозподільні мережі — виробничий комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов'язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Газотранспортне підприємство (Всі визначення терміна — 15)

Газотранспортне підприємство — суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу магістральними газопроводами, які перебувають у його власності чи користуванні, та виконує щодо них функції з оперативно-технологічного управління.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Гарантований постачальник (Всі визначення терміна — 2)

Гарантований постачальник — визначене у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, газопостачальне підприємство, яке не має права відмовити споживачу в укладенні договору на постачання природного газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Єдина газотранспортна система України (Всі визначення терміна — 2)

Єдина газотранспортна система України — виробничий комплекс, що складається з магістральних газопроводів та газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів та споруд, призначених для транспортування, розподілу і зберігання природного газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник — суб'єкт ринку природного газу, який на підставі договору замовляє надання послуг з транспортування та розподілу природного газу споживачам, його транзиту територією України або зберігання в підземних сховищах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.07.2011

Кваліфікований споживач

Кваліфікований споживач — споживач, рівень кваліфікації якого відповідає ступеню, визначеному національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та який має право вільно купувати газ у будь-якого постачальника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Оперативно-технологічне управління

Оперативно-технологічне управління — контроль за функціонуванням магістральних та розподільних газопроводів, підземних сховищ газу та інших організаційно і технологічно пов'язаних з ними об'єктів, призначених для транспортування, розподілу та зберігання природного газу з метою забезпечення їх сталого та ефективного функціонування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Оператор Єдиної газотранспортної системи України

Оператор Єдиної газотранспортної системи України (далі — оператор) — газотранспортне підприємство, на яке рішенням центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі покладено функції оперативно-диспетчерського управління з видобутку, транспортування, зберігання та розподілу природного газу з метою забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання споживачів України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2010

Підземне сховище газу (Всі визначення терміна — 13)

Підземне сховище газу — технологічний комплекс — штучно створене у природній або штучній ємності надр накопичення газу і технологічно поєднані з цим комплексом споруди, призначені для періодичного наповнення, зберігання та відбору газу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Побутові споживачі природного газу (Всі визначення терміна — 2)

Побутові споживачі природного газу (далі — населення) — фізичні особи, які отримують природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Постачання природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Постачання природного газу — господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і полягає в наданні послуг та пов'язана з реалізацією природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Природний газ (Всі визначення терміна — 6)

Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ (далі — природний газ) — корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск — 760 мм ртутного стовпа і температура — 20 град.С) і є товарною продукцією.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 08.07.2010

Ринок природного газу (Всі визначення терміна — 2)

Ринок природного газу — сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу природного газу, надання послуг з його транспортування, зберігання, розподілу та постачання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Розподіл природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Розподіл природного газу — господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з транспортуванням природного газу газорозподільними мережами з метою його доставки споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Споживач (Всі визначення терміна — 27)

Споживач — юридична особа або фізична особа-підприємець, яка отримує природний газ відповідно до договору про постачання природного газу та використовує його як паливо або сировину.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Страховий запас природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Страховий запас природного газу (далі — страховий запас) — обсяг природного газу, який створюється газопостачальником у підземному сховищі газу і використовується ним для покриття дефіциту ресурсів природного газу, що може виникнути під час його постачання споживачам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Суб'єкт ринку природного газу (Всі визначення терміна — 4)

Суб'єкт ринку природного газу — власник природного газу, газодобувне, газорозподільне, газотранспортне підприємство (оператор), замовник, постачальник, споживач та інші фізичні або юридичні особи, відносини між якими встановлюються на підставі договорів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Товарний природний газ

Товарний природний газ — видобутий природний газ, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб газодобувних підприємств, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі таких підприємств, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах газодобувних підприємств для виробництва продуктів нафто- та газопереробки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013

Транспортування природного газу (Всі визначення терміна — 3)

Транспортування природного газу — господарська діяльність на ринку природного газу, що підлягає ліцензуванню і пов'язана з переміщенням природного газу трубопроводами з метою його подальшого зберігання, розподілу або доставки безпосередньо споживачам та замовникам, окрім транспортування внутрішньопромисловими трубопроводами (приєднаними мережами).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2013


вгору