Про дипломатичну службу
Закон України від 07.06.20182449-VIII

Адміністративна посада

Адміністративна посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками з виконання функцій адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Адміністративний службовець

Адміністративний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та виконує встановлені для цієї посади функції з адміністративно-технічного забезпечення діяльності органів дипломатичної служби, а також дотримується принципів державної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Дипломатична посада

Дипломатична посада - визначена структурою і штатним розписом первинна структурна одиниця органу дипломатичної служби з установленими відповідно до законодавства посадовими обов’язками з виконання дипломатичних або консульських функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Дипломатична служба

Дипломатична служба - це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності посадових осіб дипломатичної служби, пов’язаній з реалізацією зовнішньої політики України, захистом національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Дипломатичний ранг (Всі визначення терміна — 3)

Дипломатичний ранг - це спеціальне звання, яке відповідно до Конституції України та цього Закону присвоюється дипломатичним службовцям

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Дипломатичний службовець

Дипломатичний службовець - громадянин України, який займає дипломатичну посаду в органі дипломатичної служби, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням дипломатичних або консульських функцій, а також дотримується принципів дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Довготермінове відрядження (Всі визначення терміна — 3)

Довготермінове відрядження - проходження дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби на відповідних посадах у закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом, з метою виконання дипломатичних або консульських функцій чи адміністративно-технічного забезпечення діяльності закордонних дипломатичних установ України, а також робота на посадах із виконання функцій з обслуговування в закордонних дипломатичних установах України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Компенсаційні виплати

Компенсаційні виплати - грошові кошти в іноземній валюті, що виплачуються працівникам дипломатичної служби за рахунок коштів державного бюджету з метою компенсування витрат, пов’язаних із перебуванням у довготерміновому відрядженні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Контракт про проходження дипломатичної служби

Контракт про проходження дипломатичної служби - письмовий договір, що укладається на визначений строк між громадянином України та Міністерством закордонних справ України для врегулювання правових відносин, що виникають між ними у зв’язку з роботою на посадах дипломатичної служби в органах дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Посади дипломатичної служби

Посади дипломатичної служби - дипломатичні та адміністративні посади органів дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Посадові особи дипломатичної служби

Посадові особи дипломатичної служби - дипломатичні службовці та адміністративні службовці органів дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Працівники дипломатичної служби (Всі визначення терміна — 3)

Працівники дипломатичної служби - дипломатичні службовці, адміністративні службовці та працівники, які виконують функції з обслуговування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Працівники, які виконують функції з обслуговування

Працівники, які виконують функції з обслуговування, - працівники органів дипломатичної служби, на яких покладено функції з обслуговування таких органів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Рівнозначні посади дипломатичної служби

Рівнозначні посади дипломатичної служби - посади дипломатичної служби, що належать до однієї групи оплати праці

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Ротація (Всі визначення терміна — 3)

Ротація - планове заміщення посад дипломатичної служби в органах дипломатичної служби посадовими особами дипломатичної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018

Члени сім'ї працівника дипломатичної служби

Члени сім’ї працівника дипломатичної служби - інший з подружжя, їхні діти, діти працівника дипломатичної служби або іншого з подружжя, а також повнолітні діти та батьки, над якими згідно із законодавством України встановлено опіку або піклування такого працівника чи іншого з подружжя

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.06.2018


вгору