Про акредитацію органів з оцінки відповідності
Закон України від 17.05.20012407-III

Акредитація органів з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 2)

Акредитація органів з оцінки відповідності (далі — акредитація) — засвідчення національним органом України з акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Взаємне оцінювання (Всі визначення терміна — 2)

Взаємне оцінювання — процес оцінювання національного органу України з акредитації національними органами з акредитації інших держав, що здійснюється відповідно до вимог, прийнятих міжнародними, європейськими та іншими регіональними організаціями з акредитації, членом яких є національний орган України з акредитації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Консультування (Всі визначення терміна — 2)

Консультування — надання консультаційних послуг та іншої допомоги щодо розроблення і впровадження систем управління та процедур діяльності органів з оцінки відповідності, а також щодо додержання інших вимог, необхідних для їх акредитації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Національний знак акредитації

Національний знак акредитації — знак, який засвідчує, що організація, яка використовує цей знак, акредитована національним органом України з акредитації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Орган з інспектування (Всі визначення терміна — 2)

Орган з інспектування — орган з оцінки відповідності, який здійснює процедуру оцінювання відповідності шляхом спостереження і висновків, які супроводжуються відповідними вимірюваннями, випробуваннями або калібруванням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Орган з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 13)

Орган з оцінки відповідності — підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Оцінка (Всі визначення терміна — 7)

Оцінка — процес оцінювання компетентності органу з оцінки відповідності у визначеній сфері акредитації, що здійснюється національним органом України з акредитації на основі визначених стандартів та/або інших нормативних документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 17)

Оцінка відповідності — процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Персонал з акредитації

Персонал з акредитації — аудитори з акредитації та експерти з акредитації, які залучаються національним органом України з акредитації для проведення робіт з акредитації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012


вгору