Про підтвердження відповідності
Закон України від 17.05.20012406-III

Аудитор з сертифікації продукції

Аудитор з сертифікації — особа, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або кількох видів робіт з сертифікації, і атестована в установленому порядку та занесена до відповідного реєстру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Введення продукції в обіг (Всі визначення терміна — 5)

Введення продукції в обіг — виготовлення або ввезення на митну територію України продукції з наступною самостійною або опосередкованою її реалізацією на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Випробувальна лабораторія (Всі визначення терміна — 4)

Випробувальна лабораторія — лабораторія, яка проводить технічні операції, що полягають у визначенні однієї чи декількох характеристик даної продукції згідно з встановленою процедурою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Виробник (Всі визначення терміна — 42)

Виробник — юридична або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, відповідальна за проектування, виготовлення, пакування та маркування продукції незалежно від того, виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Декларація про відповідність (Всі визначення терміна — 2)

Декларація про відповідність — документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Декларування відповідності (Всі визначення терміна — 3)

Декларування відповідності — процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа (далі — виробник) під свою повну відповідальність документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Законодавчо нерегульована сфера

Законодавчо нерегульована сфера — сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг не регламентуються законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Законодавчо регульована сфера (Всі визначення терміна — 2)

Законодавчо регульована сфера — сфера, в якій вимоги до продукції та умови введення її в обіг регламентуються законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Орган з оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 13)

Орган з оцінки відповідності — підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи калібрування, випробування, сертифікацію та інспектування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Орган, що призначає (Всі визначення терміна — 2)

Орган, що призначає, — орган, визначений або уповноважений Кабінетом Міністрів України призначати органи з оцінки відповідності, тимчасово припиняти або відміняти їх призначення чи відміняти тимчасове припинення дії їх призначення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Оцінка відповідності (Всі визначення терміна — 17)

Оцінка відповідності — процес, який демонструє, що встановлені вимоги щодо продукції, процесу, послуги, системи, особи чи органу були виконані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Підтвердження відповідності (Всі визначення терміна — 7)

Підтвердження відповідності — видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Постачальник продукції

Постачальник — юридична або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, яка вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Призначення (Всі визначення терміна — 4)

Призначення — надання органом, визначеним або уповноваженим Кабінетом Міністрів України, органу з оцінки відповідності права виконувати певну діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Продукція (Всі визначення терміна — 13)

Продукція — будь-який виріб, процес чи послуга, що виготовляється, здійснюється чи надається для задоволення суспільних потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Процедура оцінки відповідності (Всі визначення терміна — 3)

Процедура оцінки відповідності — будь-яка процедура, яка прямо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються встановлені вимоги у відповідних технічних регламентах чи стандартах. Процедури оцінки відповідності включають процедури відбору зразків, випробування, здійснення контролю, оцінку, перевірку, реєстрацію, акредитацію та затвердження, а також їх поєднання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Свідоцтво про визнання відповідності (Всі визначення терміна — 4)

Свідоцтво про визнання відповідності — документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Сертифікат відповідності (Всі визначення терміна — 14)

Сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи екологічного управління, персонал відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Сертифікація (Всі визначення терміна — 23)

Сертифікація — процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем екологічного управління, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Система екологічного управління

Система екологічного управління — сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Система управління якістю (Всі визначення терміна — 7)

Система управління якістю — сукупність органів і об'єктів управління, взаємодіючих за допомогою матеріально-технічних і інформаційних засобів під час управління якістю продукції.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Система якості (Всі визначення терміна — 10)

Система якості — сукупність взаємопов'язаних та взаємодіючих елементів організаційної структури, визначених механізмів відповідальності, повноважень та процедур організації, а також процесів та ресурсів, які забезпечують здійснення загального керівництва якістю та її відповідність встановленим вимогам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012

Технічний регламент (Всі визначення терміна — 8)

Технічний регламент — закон України або нормативно-правовий акт, прийнятий Кабінетом Міністрів України, у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких обов'язкове. Він може також містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.12.2012


вгору