Перелік термінів Кількість: 1 термін

Природно-заповідний фонд (Всі визначення терміна — 4)

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища

 Про природно-заповідний фонд України
Закон України від 16.06.19922456-XII


вгору