Перелік термінів Кількість: 4 терміна

Природно-заповідний фонд

Природно-заповідний фонд становлять ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього природного середовища

 Про природно-заповідний фонд України
Закон України від 16.06.19922456-XII

Природно-заповідний фонд — ділянки суходолу і водного простору, природні комплекси та об'єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.


Природно-заповідний фонд (надалі — ПЗФ) — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і охороняються як національне надбання і щодо яких установлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

 Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання водних живих ресурсів
Мінекобезпеки України, Держкомрибгосп України; Наказ, Інструкція від 10.02.200034/13

Природно-заповідний фонд (далі — ПЗФ) — ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об'єкти, які мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність, охороняються як національне надбання і щодо яких установлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

 Про затвердження Інструкції про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів
Мінагрополітики України, Мінприроди України; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Форма від 11.11.2005623/404


вгору