Перелік термінів Кількість: 1 термін

Природні заповідники (Всі визначення терміна — 2)

Природні заповідники — природоохоронні, науково-дослідні установи загальнодержавного значення, що створюються з метою збереження в природному стані типових або унікальних для даної ландшафтної зони природних комплексів з усією сукупністю їх компонентів, вивчення природних процесів і явищ, що відбуваються в них, розробки наукових засад охорони навколишнього природного середовища, ефективного використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

 Про природно-заповідний фонд України
Закон України від 16.06.19922456-XII


вгору