Про стратегічну екологічну оцінку
Закон України від 20.03.20182354-VIII

Громадськість (Всі визначення терміна — 6)

Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Держава походження (Всі визначення терміна — 2)

Держава походження - держава, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Документи державного планування

Документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Замовник (Всі визначення терміна — 44)

Замовник - орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розроблення документів державного планування та здійснює загальне керівництво і контроль за їх виконанням, або інший визначений законодавством замовник документів державного планування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Зачеплена держава

Зачеплена держава - держава, на яку ймовірно поширяться транскордонні наслідки виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров'я населення

Наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, - будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини та взаємодія цих факторів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018

Стратегічна екологічна оцінка (Всі визначення терміна — 2)

Стратегічна екологічна оцінка - процедура визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків, яка включає визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби - транскордонних консультацій), врахування у документі державного планування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій, інформування про затвердження документа державного планування та здійснюється у порядку, визначеному цим Законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 20.03.2018


вгору