Сторони у справі про банкрутство (Всі визначення терміна — 2)

Сторони у справі про банкрутство — кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.10.2011

Суб'єкт банкрутства

Суб'єкт банкрутства (далі — банкрут) — боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо), а також фізичні особи — підприємці за грошовими зобов'язаннями, що виникли безпосередньо у фізичної особи на підставах, не пов'язаних із здійсненням такою особою підприємницької діяльності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.10.2011

Угоди, щодо яких є заінтересованість

Угоди, щодо яких є заінтересованість, — угоди, сторонами яких є заінтересовані особи зі сторони боржника, керуючого санацією чи кредиторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.10.2011

Уповноважена особа акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю

Уповноважена особа акціонерів, учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю — особа, уповноважена загальними зборами акціонерів або учасників товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю, що володіють більш як половиною статутного капіталу товариства, представляти їх інтереси під час проведення процедур банкрутства цього товариства з правом дорадчого голосу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.10.2011

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника - особа, уповноважена загальними зборами учасників (акціонерів), що володіють більш як половиною статутного капіталу боржника, представляти їхні інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.07.2014

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб'єкта підприємницької діяльності — боржника

Уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб’єкта підприємницької діяльності - боржника - особа, уповноважена загальними зборами учасників (акціонерів), що володіють більш як половиною статутного капіталу боржника, представляти їхні інтереси під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Учасники провадження у справі про банкрутство

Учасники провадження у справі про банкрутство — сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа акціонерів або учасників товариств з обмеженою чи додатковою відповідальністю.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.10.2011

Учасники у справі про банкрутство (Всі визначення терміна — 2)

Учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) суб’єкта підприємницької діяльності – боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.01.2013

Учасники у справі про банкрутство - сторони, забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.07.2014


вгору