Про довірчі товариства
Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.199323-93

Довіритель майна

Довіритель майна — юридична особа або громадянин, які передають довірчому товариству повноваження власника належного їм майна відповідно до умов укладеного між ними договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.02.2006

Довірче товариство (Всі визначення терміна — 2)

Довірче товариство — товариство з додатковою відповідальністю, яке здійснює представницьку діяльність відповідно до договору, укладеного з довірителями майна щодо реалізації їх прав власників. Майном довірителя є кошти, цінні папери та документи, які засвідчують право власності довірителя.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.02.2006

Довірчі операції (Всі визначення терміна — 2)

Довірчі операції — послуги, які довірче товариство надає довірителям майна.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 17.02.2006


вгору