Про безпечність та гігієну кормів
Закон України від 21.12.20172264-VIII

Аналіз ризику (Всі визначення терміна — 11)

Аналіз ризику - процес, що складається із трьох взаємопов’язаних компонентів: оцінка ризику, управління ризиком та повідомлення про ризик

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Безпечні корми

Безпечні корми - корми, що не справляють шкідливого впливу на здоров’я тварин та не роблять харчові продукти, одержані від тварин, яким згодовується корм та які використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, небезпечними для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Благополуччя тварин

Благополуччя тварин - умови, в яких перебуває тварина, включаючи систематичний догляд, належне годування, належні приміщення для утримання тварин, попередження хвороб, гуманне поводження з тваринами, у тому числі під час забою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Вилучення кормів

Вилучення кормів - заходи, спрямовані на запобігання та/або зупинення обігу або демонстрації небезпечних кормів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Виробництво (Всі визначення терміна — 7)

Виробництво - будь-яка діяльність, пов’язана зі створенням кормів, що включає всі стадії технологічного процесу, у тому числі первинне виробництво, підготовку, змішування, обробку, переробку, наповнення, пакування, відновлення та інші зміни стану відповідного об’єкта

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Вихідний корм

Вихідний корм - повноцінний корм, кормова суміш, кормова добавка або кормовий матеріал, що є результатом виробництва корму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Відкликання кормів

Відкликання кормів - заходи, спрямовані на повернення оператору ринку небезпечних кормів, які продано або передано кінцевому користувачу, або які є доступними кінцевому користувачу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Вхідний корм

Вхідний корм - сировина, яка використовується у виробництві корму, така як кормові матеріали, кормові добавки, премікси, допоміжні засоби для переробки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Гігієна кормів (гігієнічні вимоги)

Гігієна кормів (гігієнічні вимоги) - заходи та умови, необхідні для здійснення контролю небезпечних факторів і забезпечення придатності кормів з урахуванням їх використання згідно із призначенням

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Господарство (Всі визначення терміна — 15)

Господарство - будівлі, споруди, ферми, будь-яке інше місце на території України, де розводять та утримують тварин, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин, власником якого може бути будь-яка фізична або юридична особа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Добовий раціон

Добовий раціон - середня загальна кількість кормів, які щодобово необхідні тваринам відповідного виду, вікової категорії та продуктивності для задоволення всіх їхніх потреб, обчислена із розрахунку вологи корму 12 відсотків

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Додаткові корми

Додаткові корми - кормові суміші, що мають високий вміст певних речовин, але, зважаючи на їх склад, є достатніми для добового раціону тварин лише за умови їх використання разом з іншими кормами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Домашні тварини (Всі визначення терміна — 2)

Домашні тварини - будь-які непродуктивні тварини, які належать до тих видів тварин, що вигодовуються, вирощуються та утримуються людиною, але зазвичай не використовуються для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Допоміжні засоби для переробки

Допоміжні засоби для переробки - будь-яка речовина, що сама по собі не є кормом, а умисно додана під час переробки кормів або кормових матеріалів з метою досягнення технологічних цілей під час обробки або переробки, що може спричинити ненавмисну, але невідворотну появу залишків речовин або їх похідних у готовому продукті, за умови що такі залишки не справляють шкідливого впливу на здоров’я тварин, людей чи стан навколишнього природного середовища та не мають жодного технологічного впливу на готовий продукт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Експлуатаційний дозвіл (Всі визначення терміна — 8)

Експлуатаційний дозвіл - документ дозвільного характеру, що видається територіальним органом компетентного органу операторові ринку за результатами інспектування його потужності на предмет її відповідності вимогам законодавства про корми та посвідчує право оператора ринку здійснювати визначену цим Законом діяльність з виробництва та/або обігу кормів на цій потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Етикетка (Всі визначення терміна — 4)

Етикетка - бирка, ярлик, позначка, будь-яка інша графічна або текстова інформація, написана, надрукована, нанесена, у тому числі за допомогою трафарету, тиснення, штампування, гравіювання, на одиницю упаковки (контейнера) з кормами або прикріплена до неї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Забруднені матеріали

Забруднені матеріали - корм, який містить небажані речовини в кількостях, що перевищують рівні, встановлені законодавством

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Забруднення (Всі визначення терміна — 5)

Забруднення - наявність або поява небезпечного фактора в кормах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Забруднююча речовина (Всі визначення терміна — 16)

Забруднююча речовина - будь-яка біологічна речовина, у тому числі організми, мікроорганізми та їх частини, або хімічна речовина, стороння домішка чи інша речовина, що ненавмисно потрапила до кормів і становить загрозу безпечності кормів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Замінник молока

Замінник молока - кормова суміш, що вживається в сухому вигляді або після розчинення у певній кількості рідини для годування молодих тварин як доповнення або заміна після молозивного молока або для годування молодих тварин, таких як телята, ягнята або козенята, призначених для забою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Зоотехнічна добавка

Зоотехнічна добавка - будь-яка добавка, яка сприятливо впливає на показники продуктивності та фізіологічного стану тварин або використовується для сприятливого впливу на навколишнє природне середовище

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кінцевий користувач (Всі визначення терміна — 3)

Кінцевий користувач - юридична або фізична особа, яка придбаває корм не для його подальшої реалізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кокцидіостатики та гістомоностатики

Кокцидіостатики та гістомоностатики - речовини, призначені для знищення або пригнічення росту протозойних організмів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Компетентний орган (Всі визначення терміна — 32)

Компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Корм

Корм - будь-яка речовина або продукт, включаючи кормові добавки, перероблені, частково перероблені чи неперероблені, призначені для годування тварин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Корм, призначений для особливих поживних цілей (крім лікувальних кормів)

Корм, призначений для особливих поживних цілей (крім лікувальних кормів), - корм, який може задовольняти особливі поживні потреби організму тварини завдяки його особливому складу або способу виробництва, що відрізняє його від звичайних кормів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кормова суміш

Кормова суміш - суміш, що складається щонайменше з двох кормових матеріалів, що містять або не містять кормові добавки, призначена для згодовування тваринам як повнораціонний або додатковий корм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кормовий інгредієнт

Кормовий інгредієнт - кормовий матеріал, кормова добавка, дозволена до використання, допоміжні засоби для переробки, дозволені до використання, або будь-яка речовина, яка використовується для приготування кормів та не заборонена для використання у кормах. Залишки ветеринарних препаратів та/або пестицидів не вважаються кормовими інгредієнтами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кормові добавки (Всі визначення терміна — 3)

Кормові добавки - речовини, мікроорганізми або суміші, інші ніж кормовий матеріал або премікси, які спеціально додаються до корму або води з метою виконання однієї чи декількох з таких функцій: задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу на характеристики кормів, продуктів тваринного походження, екологічні наслідки тваринницької діяльності, продуктивність та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору та засвоюваність кормів чи колір декоративних рибок та птахів, здійснення кокцидіостатичної чи гістомоностатичної дії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Кормові матеріали (Всі визначення терміна — 2)

Кормові матеріали - продукти рослинного або тваринного походження у їхньому природному стані, свіжі або консервовані, та продукти їх промислової переробки, а також органічні та неорганічні речовини, що містять або не містять кормові добавки, які призначені для годування тварин безпосередньо або після переробки, для використання у приготуванні кормових сумішей чи як носії для преміксів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Лікувальний корм (Всі визначення терміна — 3)

Лікувальний корм - суміш ветеринарного лікарського засобу та корму, готова до реалізації та призначена для годівлі тварин без подальшої переробки завдяки її лікувальним або профілактичним властивостям або іншим властивостям як ветеринарного лікарського засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Маркування (Всі визначення терміна — 11)

Маркування - присвоєння корму будь-яких слів, знаків для товарів і послуг, комерційного (фірмового) найменування, графічних зображень або символів шляхом розміщення цієї інформації на будь-якому носії, який супроводжує корм чи пов’язаний з ним, зокрема упаковці, етикетці, інструкції, документі, кільці, хомуті або в мережі Інтернет, у тому числі в рекламних цілях

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Методичні настанови (Всі визначення терміна — 2)

Методичні настанови - затверджені в порядку, встановленому цим Законом, рекомендаційні роз’яснення щодо застосування законодавства про корми, які розроблені об’єднаннями операторів ринку і стосуються забезпечення гігієни кормів, розроблення, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), простежуваності та маркування кормів, реалізації інших вимог законодавства про корми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Мінеральний корм

Мінеральний корм - додатковий корм, що містить щонайменше 40 відсотків сирої золи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Мінімальний строк зберігання

Мінімальний строк зберігання - строк, протягом якого за умови дотримання належних умов зберігання оператор ринку, який здійснює маркування корму, гарантує, що корм збереже заявлені властивості. Якщо інгредієнти корму мають різні мінімальні строки зберігання, мінімальний строк зберігання корму не може перевищувати найменший мінімальний строк зберігання з усіх інгредієнтів такого корму

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Національна установа України з ветеринарних препаратів та кормових добавок

Національна установа України з ветеринарних препаратів та кормових добавок - Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок або інша державна наукова установа, уповноважена компетентним органом здійснювати наукову оцінку (експертизу) кормових добавок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Небезпечний фактор (Всі визначення терміна — 6)

Небезпечний фактор - будь-який фізичний, хімічний, біологічний чинник у кормі або стан корму, що може спричинити шкідливий вплив на здоров’я тварини або людини (у разі споживання нею харчових продуктів тваринного походження)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Небезпечні корми

Небезпечні корми - корми, що мають або можуть мати негативний вплив на здоров’я тварин та/або роблять харчові продукти, одержані від тварин, яким згодовується корм та які використовуються для виробництва харчових продуктів тваринного походження, небезпечними для споживання людиною

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Неправильно маркований корм

Неправильно маркований корм - корм, маркування якого не відповідає встановленим вимогам законодавства про корми

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Носій

Носій - речовина, яка використовується лише для розчинення, розведення, розпилення або іншої зміни фізичного стану кормової добавки з метою полегшення її застосування або використання без зміни її специфічних властивостей і функцій та яка не виконує іншого технологічного призначення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Обіг (Всі визначення терміна — 6)

Обіг - реалізація та/або зберігання кормів для цілей реалізації, включаючи пропонування до реалізації. Дії, спрямовані на виконання рішення про переробку (зміну призначеного використання), вилучення, відкликання, утилізацію кормів, не вважаються обігом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Одиниця упаковки (Всі визначення терміна — 2)

Одиниця упаковки - будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно від матеріалу і форми, яка частково або повністю покриває корми для їх постачання як окремої одиниці. Контейнер може містити кілька упаковок

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Оператор ринку кормів

Оператор ринку кормів - юридична або фізична особа, яка здійснює виробництво та/або обіг кормів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Особлива поживна ціль

Особлива поживна ціль - задоволення особливих поживних потреб організму тварин, у яких процеси засвоєння, всмоктування або обміну речовин є або могли бути тимчасово чи незворотньо ослабленими та які можуть отримати користь від споживання кормів, що відповідають їхньому стану

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Оцінка ризику (Всі визначення терміна — 18)

Оцінка ризику - науково обґрунтований процес, що складається з ідентифікації небезпечного фактора, характеристики небезпечного фактора, оцінки його впливу та характеристики ризику

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Пакування (Всі визначення терміна — 6)

Пакування - поміщення кормів в одиницю упаковки (контейнер)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Партія (Всі визначення терміна — 12)

Партія - будь-яка визначена оператором ринку кількість корму з однаковою назвою та властивостями, який вироблений за визначений цим оператором період часу за однакових умов виробництва на одній і тій самій потужності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Первинна продукція (Всі визначення терміна — 2)

Первинна продукція - продукція первинного виробництва кормів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Первинне виробництво кормів

Первинне виробництво кормів - виробництво сільськогосподарської продукції, включаючи вирощування, збір врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, або рибальство, що призводить виключно до появи продуктів, які не піддаються іншим операціям після їх заготівлі, збирання або ловлі, крім простої фізичної обробки, такої як очищення, пакування, зберігання, природне висушування або силосування (сінажування)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017

Повідомлення про ризик (Всі визначення терміна — 9)

Повідомлення про ризик - обмін інформацією і висновками протягом усього процесу проведення аналізу ризику щодо небезпечних факторів і ризиків, факторів, пов’язаних із ризиком і усвідомленням ризику між фахівцями з оцінки ризику, особами, які здійснюють управління ризиком, споживачами, операторами ринку та іншими заінтересованими сторонами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 21.12.2017


вгору