Перелік термінів Кількість: 23 терміна

Постачальник

Постачальник — виробник або суб'єкт господарювання, який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування і ремонт реєстраторів розрахункових операцій.


Постачальник — господарюючий суб'єкт, що постачає лізингоодержувачу за контрактом з лізингодавцем предмет лізингу.

 Конвенція про міждержавний лізинг
СНД; Конвенція, Міжнародний документ від 25.11.1998

Постачальник — організація, що надає продукцію споживачеві.


Постачальник — юридична або фізична особа — нерезидент, за зовнішньоекономічним контрактом із якою ЗАТ "УкрЕСКО" ввозить (пересилає) на митну територію України обладнання та/або матеріали в рамках проектів енергозбереження, які реалізуються на підприємствах, в установах і організаціях та фінансуються за рахунок кредиту, отриманого відповідно до Кредитної угоди.


Постачальник — юридична або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, який постачає та/або забезпечує використання продукції іноземного походження на об'єкті, що вводиться в експлуатацію.


Постачальник — юридична або фізична особа-нерезидент, за зовнішньоекономічним контрактом із якою бенефіціар ввозить (пересилає) на митну територію України товари для провадження діяльності, пов'язаної з використанням довгострокових договорів з метою реалізації інвестиційних проектів у рамках міжнародних договорів України з МФО.


Постачальник — юридична або фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, який вводить в обіг продукцію чи безпосередньо бере в цьому участь.

 Про затвердження Правил проведення робіт із сертифікації засобів захисту інформації
Адміністрація Держспецзв’язку, Держспоживстандарт України; Наказ, Правила, Форма типового документа, Рішення, Схема, Перелік, Акт від 25.04.200775/91

Постачальник — суб'єкт підприємницької діяльності, який відповідно до укладеного державного контракту (договору) здійснює постачання ПП, або орган забезпечення, який є відповідальним за постачання матеріальної продукції, може надати необхідну і достатню достовірну інформацію про ПП та має копії примірників документів, що визначають склад та устрій ПП.

 Про затвердження Положення про кодифікацію предметів постачання Збройних Сил України
Міноборони України; Наказ, Положення, Перелік, Форма, Форма типового документа, Свідоцтво, Справа від 03.04.2007115

Постачальник — підприємство, установа, організація або підрозділ Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі — Держспецзв'язку), які визначаються Держспецзв'язку для здійснення постачання ключових документів до засобів КЗІ.


Постачальник — юридична чи фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, що розміщує лампи на ринку.

 Про затвердження Технічного регламенту етикетування ламп побутового використання стосовно ефективності споживання електроенергії
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Форма типового документа, Декларація, План, Заходи від 27.12.20081144

Постачальник - оператор, провайдер телекомунікацій, що є власниками (володільцями) ККЕ і на договірних умовах надають в користування ККЕ замовникам для власних потреб або для надання телекомунікаційних послуг;


Постачальник - суб’єкт господарювання, який постачає продукцію за договором із замовником.


Постачальник - суб’єкт господарювання, з яким Споживач в установленому порядку уклав договір постачання природного газу;

 Про затвердження Типового договору розподілу природного газу
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Договір, Форма типового документа, Заява, Лист від 30.09.20152498

"Постачальник" означає особу чи групу осіб, що надають чи можуть надавати товари або послуги;

 Протокол про внесення змін до Угоди про державні закупівлі
СОТ; Протокол, Угода, Міжнародний документ від 30.03.2012

Постачальник - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає аеронавігаційні дані та аеронавігаційну інформацію;

 Про затвердження Авіаційних правил України «Обслуговування/управління аеронавігаційною інформацією»
Державіаслужба України; Наказ, Правила, Форма, Зразок, Запит, Вимоги, Перелік від 11.04.2016258

Постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт РРО;


Постачальник - суб'єкт господарювання, який є виробником або за договором з виробником організовує продаж, передачу в оренду, лізинг, технічне обслуговування і ремонт РРО;

 Порядок опломбування реєстраторів розрахункових операцій
Мінфін України; Наказ, Порядок, Довідка, Форма, Звіт від 14.06.2016547

Постачальник - суб’єкт господарської діяльності, який відповідно до укладеного державного контракту (договору) здійснює постачання предметів постачання, або орган забезпечення, який є відповідальним за постачання матеріальної продукції


Постачальник - суб’єкт господарювання, з яким адміністратор уклав договір на постачання товарів учасникам групи за рахунок об’єднаних грошових коштів учасників групи та який передає товари у власність учасників групи


Постачальник - суб’єкт господарювання, який в межах вертикальних узгоджених дій продає контрактні товари покупцям


Постачальник - суб’єкт господарської діяльності, який згідно з укладеним державним контрактом (договором) здійснює постачання ПП

 Про затвердження Порядку кодифікації предметів постачання
Міноборони України; Наказ, Порядок, Перелік, Зразок, Форма типового документа, Вимоги, Структура від 18.12.2017673

Постачальник - суб’єкт господарювання, який здійснює продаж електричної енергії за договором постачання електричної енергії споживачу

 Про затвердження Правил ринку
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Правила, Договір, Форма типового документа, Методика, Заява від 14.03.2018307

Постачальник - суб’єкт владних повноважень, що є держателем (розпорядником) державного електронного інформаційного ресурсу

 Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа від 10.05.2018357


вгору