Археологічні об'єкти культурної спадщини (Всі визначення терміна — 2)

Археологічні — рештки життєдіяльності людини (нерухомі об'єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх битв, а також пов'язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Визначні місця (Всі визначення терміна — 2)

Визначні місця — зони або ландшафти, природно-антропогенні витвори, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Виявлення об'єкта культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Виявлення об'єкта культурної спадщини — сукупність науково-дослідних, пошукових заходів з метою визначення наявності та культурної цінності об'єкта культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Дослідження (Всі визначення терміна — 6)

Дослідження — науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкти культурної спадщини, історичні населені місця, традиційний характер середовища, який є типовим для певних культур або періодів розвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Зміна об'єкта культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Зміна об'єкта культурної спадщини — дії, що призводять чи можуть призвести до часткового або повного зникнення предмета охорони об'єкта культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Зони охорони пам'ятки (Всі визначення терміна — 4)

Зони охорони пам'ятки (далі — зони охорони) — встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Історичне населене місце (Всі визначення терміна — 4)

Історичне населене місце — населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Історичний ареал населеного місця (Всі визначення терміна — 3)

Історичний ареал населеного місця — частина населеного місця, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Історичні об'єкти культурної спадщини (Всі визначення терміна — 2)

Історичні — будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання та некрополі, місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України, місця бойових дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом народів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Комплекси (ансамблі) (Всі визначення терміна — 2)

Комплекси (ансамблі) — топографічно визначені сукупності окремих або поєднаних між собою об'єктів культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Консервація (Всі визначення терміна — 8)

Консервація — сукупність науково обґрунтованих заходів, які дозволяють захистити об'єкти культурної спадщини від подальших руйнувань і забезпечують збереження їхньої автентичності з мінімальним втручанням у їхній існуючий вигляд.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Культурна спадщина (Всі визначення терміна — 2)

Культурна спадщина — сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Ландшафтні об'єкти культурної спадщини (Всі визначення терміна — 2)

Ландшафтні — природні території, які мають історичну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Музеєфікація (Всі визначення терміна — 5)

Музеєфікація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об'єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного відвідування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Нерухомий об'єкт культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Нерухомий об'єкт культурної спадщини — об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та збереження своєї автентичності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Об'єкт культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Об'єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Об'єкти архітектури та містобудування

Об'єкти архітектури та містобудування — окремі архітектурні споруди, а також пов'язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів; природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні центри, вулиці, квартали, площі, залишки давнього розпланування та забудови, що є носієм певних містобудівних ідей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Об'єкти монументального мистецтва (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкти монументального мистецтва — твори образотворчого мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними ними комплексами (ансамблями).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Об'єкти науки і техніки (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкти науки і техніки — унікальні промислові, виробничі, науково-виробничі, інженерні, інженерно-транспортні, видобувні об'єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної епохи, певних наукових напрямів або промислових галузей.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Об'єкти садово-паркового мистецтва (Всі визначення терміна — 2)

Об'єкти садово-паркового мистецтва — поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Охорона культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Охорона культурної спадщини — система правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Пам'ятка (Всі визначення терміна — 2)

Пам'ятка — об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Предмет охорони об'єкта культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Предмет охорони об'єкта культурної спадщини — характерна властивість об'єкта культурної спадщини, що становить його історико-культурну цінність, на підставі якої цей об'єкт визнається пам'яткою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Пристосування (Всі визначення терміна — 3)

Пристосування — сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об'єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини, в тому числі реставрація елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Реабілітація (Всі визначення терміна — 4)

Реабілітація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Ремонт (Всі визначення терміна — 36)

Ремонт — сукупність проектних, вишукувальних і виробничих робіт, спрямованих на покращення технічного стану та підтримання в експлуатаційному стані об'єкта культурної спадщини без зміни властивостей, які є предметом охорони об'єкта культурної спадщини.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Реставрація (Всі визначення терміна — 5)

Реставрація — сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини (Всі визначення терміна — 3)

Рухомі предмети, пов'язані з нерухомими об'єктами культурної спадщини, — елементи, групи елементів об'єкта культурної спадщини, що можуть бути відокремлені від нього, але складають з ним єдину цілісність, і відокремлення яких призведе до втрати археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, архітектурної, мистецької, наукової або культурної цінності об'єкта.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Споруди (витвори) (Всі визначення терміна — 2)

Споруди (витвори) — твори архітектури та інженерного мистецтва, твори монументальної скульптури та монументального малярства, археологічні об'єкти, печери з наявними свідченнями життєдіяльності людини, будівлі або приміщення в них, що зберегли автентичні свідчення про визначні історичні події, життя та діяльність відомих осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011

Традиційний характер середовища (Всі визначення терміна — 3)

Традиційний характер середовища — історично успадкований вигляд та об'ємно-просторова структура історичного населеного місця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.04.2011


вгору