Про громадянство України
Закон України від 18.01.20012235-III

Безперервне проживання на території України (Всі визначення терміна — 2)

Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Безперервне проживання на території України — проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік — 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Громадянин України (Всі визначення терміна — 7)

Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Громадянин України — особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Громадянство України (Всі визначення терміна — 3)

Громадянство України — правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Декларація про відмову від іноземного громадянства (Всі визначення терміна — 2)

Декларація про відмову від іноземного громадянства — документ, у якому іноземець, який узяв зобов'язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Декларація про відмову від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, який узяв зобов’язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства (Всі визначення терміна — 2)

Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства — документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Декларація про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства - документ, у якому іноземець, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави, що відповідно до Закону України "Про біженців" вважається країною громадянської належності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Декларація про відсутність іноземного громадянства (Всі визначення терміна — 2)

Декларація про відсутність іноземного громадянства - документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Декларація про відсутність іноземного громадянства — документ, в якому особа повідомляє про відсутність у неї іноземного громадянства (підданства) або громадянств (підданств) з обґрунтуванням причин такої відсутності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Дитина (Всі визначення терміна — 16)

Дитина — особа віком до 18 років.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Дитина - особа віком до 18 років

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Законні джерела існування (Всі визначення терміна — 2)

Законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім’ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Законні джерела існування — заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб, що мають законні доходи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Законні представники (Всі визначення терміна — 15)

Законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов’язки опікунів і піклувальників

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Законні представники (дитини)

Законні представники — батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують обов'язки опікунів і піклувальників.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Зобов'язання припинити іноземне громадянство

Зобов'язання припинити іноземне громадянство — письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Зобов'язання припинити іноземне громадянство

Зобов’язання припинити іноземне громадянство - письмово оформлена заява іноземця про те, що в разі набуття громадянства України він припинить громадянство (підданство) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав і протягом двох років з моменту набуття ним громадянства України подасть документ про припинення громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав до органу, що видав йому тимчасове посвідчення громадянина України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Іноземець (Всі визначення терміна — 7)

Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Іноземець — особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Міжнародний договір України (Всі визначення терміна — 6)

Міжнародний договір України — міжнародний договір, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Міжнародний договір України - міжнародний договір, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства (Всі визначення терміна — 2)

Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства — невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється або вартість оформлення припинення іноземного громадянства (підданства) перевищує половину розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом в Україні на момент, коли особа набула громадянство України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Особа (Всі визначення терміна — 24)

Громадянство України - правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов’язках

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Особа без громадянства (Всі визначення терміна — 10)

Особа без громадянства — особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Особа без громадянства - особа, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм громадянином

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Проживання на території України на законних підставах (Всі визначення терміна — 2)

Проживання на території України на законних підставах — проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні іноземця чи особи без громадянства, які мають у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року відмітку про постійну чи тимчасову прописку на території України, або зареєстрували на території України свій національний паспорт, або мають посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця чи притулок в Україні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Реєстрація громадянства України (Всі визначення терміна — 2)

Реєстрація громадянства України - внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016

Реєстрація громадянства України — внесення запису про набуття особою громадянства України спеціально уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Свідоцтво про належність до громадянства України

Свідоцтво про належність до громадянства України — документ, який підтверджує належність особи віком до 16 років до громадянства України із зазначенням підстав його набуття.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.11.2012

Тимчасове посвідчення громадянина України (Всі визначення терміна — 5)

Тимчасове посвідчення громадянина України — документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 06.12.2012

Тимчасове посвідчення громадянина України - документ, який посвідчує особу і підтверджує її належність до громадянства України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 19.02.2016


вгору