Про військовий обов'язок і військову службу
Закон України від 25.03.19922232-XII

Військова служба (Всі визначення терміна — 4)

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України (за винятком випадків, визначених законом), іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності. Час проходження військової служби зараховується громадянам України до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.06.2018

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній із захистом Вітчизни.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2014

Військова форма одягу (Всі визначення терміна — 2)

Військова форма одягу - комплект одноманітних за конструкцією та регламентованих за зовнішнім виглядом предметів одягу, взуття та окремих видів спорядження, встановлений для військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Військові посадові особи

Військові посадові особи - це військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Військовозобов'язані (Всі визначення терміна — 3)

Військовозобов'язані - особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Військовослужбовці (Всі визначення терміна — 7)

Військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Допризовна підготовка (Всі визначення терміна — 4)

Допризовна підготовка включається до Державного стандарту повної середньої освіти загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів у разі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень здобувається на основі базової середньої освіти та проводиться за програмами, погодженими з Міністерством оборони України

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Допризовники (Всі визначення терміна — 3)

Допризовники - особи, які підлягають приписці до призовних дільниць;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Знаки розрізнення військовослужбовців (Всі визначення терміна — 2)

Знаки розрізнення військовослужбовців - знаки (погони, нарукавні та нагрудні знаки, знаки на спину; знаки на головних уборах, зокрема кокарди, емблеми, орнаменти; гаптування; канти і лампаси; ґудзики з символікою) на форменому одязі, призначені для позначення військових звань, посад, приналежності до держави, військового формування, виду Збройних Сил України, роду військ, служб, військових частин (підрозділів).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Призовний вік

На строкову військову службу в мирний час призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 25-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі — громадяни призовного віку).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.04.2014

Призовники (Всі визначення терміна — 3)

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016

Резервісти

Резервісти - особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.03.2016


вгору