Безліцензійна діяльність

Безліцензійна діяльність - провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без ліцензії на його провадження, у тому числі провадження ліцензіатом частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, іншої, ніж та, на яку йому надано ліцензію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Видача ліцензії

Видача ліцензії - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Здобувач ліцензії

Здобувач ліцензії - суб’єкт господарювання, який подав до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії разом із підтвердними документами згідно з вимогами відповідних ліцензійних умов

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Ліцензіат (Всі визначення терміна — 42)

Ліцензіат - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Ліцензійна справа

Ліцензійна справа - це єдиний набір документів на паперових або електронних носіях стосовно відповідного здобувача ліцензії чи ліцензіата, які подані ним, надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних або фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до цього Закону.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Ліцензійні умови (Всі визначення терміна — 10)

Ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 26.11.2016

Ліцензійні умови - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Ліцензія (Всі визначення терміна — 48)

Ліцензія - документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді або на паперовому носії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.01.2017

Ліцензування (Всі визначення терміна — 16)

Ліцензування - засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, спрямований на забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері ліцензування, захист економічних і соціальних інтересів держави, суспільства та окремих споживачів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015

Орган ліцензування (Всі визначення терміна — 3)

Орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган

Знайти визначення терміна в тексті документа від 02.03.2015


вгору