Про організацію оборонного планування
Закон України від 18.11.20042198-IV

Державні програми розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань

Державні програми розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань — програми, що розробляються центральними органами виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями, з метою визначення перспективних цілей, завдань та практичних заходів організаційно-технічного і соціально-економічного характеру щодо розвитку відповідних військових формувань, з урахуванням визначених строків планування та основних орієнтовних показників забезпечення матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами (далі — державні ресурси) у сфері оборони. Державні програми можуть включати декілька цільових програм.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Директива з оборонного планування

Директива з оборонного планування — документ, який визначає основні показники оборонного планування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Оборонне планування (Всі визначення терміна — 2)

Оборонне планування — складова частина системи стратегічного планування та управління державними ресурсами у сфері оборони, що здійснюється у встановлені законом строки з метою забезпечення необхідного рівня обороноздатності держави шляхом обґрунтування перспектив розвитку Збройних Сил України та інших військових формувань з урахуванням характеру реальних і потенційних загроз у воєнній сфері та економічних можливостей держави, із зазначенням конкретних заходів, виконавців та термінів їх реалізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Оборонний бюджет

Оборонний бюджет — видатки, передбачені в Державному бюджеті України на оборону держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Оборонний огляд (Всі визначення терміна — 2)

Оборонний огляд — процедура оцінки стану і готовності Збройних Сил України та інших військових формувань до виконання завдань у сфері оборони, за результатами якої розробляється Стратегічний оборонний бюлетень та здійснюються заходи, спрямовані на зміцнення обороноздатності держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Основні показники оборонного планування

Основні показники оборонного планування — вихідні дані для оборонного планування, які включають завдання мирного та воєнного часу для військових формувань на плановий період, пріоритетні цілі їх розвитку, перелік основних оборонних програм, аналіз стану та оцінку тенденцій розвитку військових формувань, основні (орієнтовні) показники забезпечення потреб оборони матеріальними, фінансовими і людськими ресурсами, мету, завдання, строки, порядок розроблення, узгодження та затвердження документів планування, інші необхідні дані.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Стратегічне планування (Всі визначення терміна — 2)

Стратегічне планування — функція державного управління, що визначає мету, завдання, пріоритети та комплекс заходів стосовно реалізації державної політики у сфері оборони та військового будівництва.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Стратегічний оборонний бюлетень

Стратегічний оборонний бюлетень — концептуальний довгостроковий програмний документ з реформування та розвитку Збройних Сил України та інших складових Воєнної організації держави.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Стратегія воєнної безпеки

Стратегія воєнної безпеки — складова частина Стратегії національної безпеки України, яка визначає напрями запобігання та нейтралізації реальних і потенційних загроз національній безпеці України у воєнній сфері.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA

Стратегія національної безпеки України (Всі визначення терміна — 3)

Стратегія національної безпеки України — узгоджена за метою, завданнями, умовами і засобами довгострокова комплексна програма практичних дій щодо забезпечення захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз. Стратегія національної безпеки України є основою для комплексного планування діяльності органів державної влади у сфері оборони і національної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.12.2004, UA


вгору