Про електронні довірчі послуги
Закон України від 05.10.20172155-VIII

Автентифікація (Всі визначення терміна — 11)

Автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Блокування сертифіката відкритого ключа

Блокування сертифіката відкритого ключа - тимчасове зупинення чинності сертифіката відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Веб-сайт (Всі визначення терміна — 6)

Веб-сайт - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певних суб’єктів і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через обчислювальну мережу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Відкритий ключ (Всі визначення терміна — 3)

Відкритий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Відокремлений пункт реєстрації (Всі визначення терміна — 4)

Відокремлений пункт реєстрації - представництво (філія, підрозділ, територіальний орган) надавача електронних довірчих послуг або юридична чи фізична особа, яка на підставі наказу надавача електронних довірчих послуг (його керівника) або договору, укладеного з ним, здійснює реєстрацію підписувачів з дотриманням вимог цього Закону та законодавства у сфері захисту інформації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Довірчий список

Довірчий список - перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронна довірча послуга

Електронна довірча послуга - послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронна ідентифікація (Всі визначення терміна — 7)

Електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронна печатка (Всі визначення терміна — 3)

Електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронна позначка часу

Електронна позначка часу - електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронна послуга (Всі визначення терміна — 6)

Електронна послуга - будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронний підпис (Всі визначення терміна — 5)

Електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Електронні дані (Всі визначення терміна — 4)

Електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Засвідчення чинності відкритого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Засвідчення чинності відкритого ключа - процедура формування сертифіката відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Засіб електронного підпису чи печатки

Засіб електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які використовуються для створення та/або перевірки електронного підпису чи печатки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Засіб електронної ідентифікації

Засіб електронної ідентифікації - носій інформації, який містить ідентифікаційні дані особи і використовується для автентифікації особи під час надання та/або отримання електронних послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки

Засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки

Засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа удосконаленого електронного підпису чи печатки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Ідентифікаційні дані особи (Всі визначення терміна — 3)

Ідентифікаційні дані особи - унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Ідентифікація особи (Всі визначення терміна — 9)

Ідентифікація особи - процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Інтероперабельність (Всі визначення терміна — 3)

Інтероперабельність - технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та їх здатність взаємодіяти між собою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Кваліфікована електронна печатка

Кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Кваліфікований електронний підпис

Кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа

Кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Компрометація особистого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Компрометація особистого ключа - будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Користувачі електронних довірчих послуг

Користувачі електронних довірчих послуг - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог цього Закону

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Надавач електронних довірчих послуг

Надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Особистий ключ (Всі визначення терміна — 3)

Особистий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Пара ключів

Пара ключів - особистий та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємопов’язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Перевірка (Всі визначення терміна — 15)

Перевірка - процес засвідчення справжності і підтвердження того, що електронний підпис чи печатка є дійсними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Підписувач (Всі визначення терміна — 6)

Підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Поновлення сертифіката відкритого ключа

Поновлення сертифіката відкритого ключа - відновлення чинності попередньо заблокованого сертифіката відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Програмно-технічний комплекс, що використовується під час надання електронних довірчих послуг

Програмно-технічний комплекс, що використовується під час надання електронних довірчих послуг, - апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби, що забезпечують виконання функцій, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів

Реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів - електронна база даних, в якій містяться відомості про сертифікати відкритих ключів, сформовані надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом, їх статус та списки відкликаних сертифікатів відкритих ключів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Реєстрована електронна доставка

Реєстрована електронна доставка - послуга, яка дає змогу передавати електронні дані між третіми сторонами за допомогою електронних засобів, засвідчувати обробку переданих електронних даних, у тому числі підтверджувати відправлення та отримання електронних даних, та захистити відправлені електронні дані від втрати, крадіжки, пошкодження або несанкціонованих змін

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Самопідписаний сертифікат відкритого ключа

Самопідписаний сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, який формується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром з використанням особистого ключа центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Сертифікат відкритого ключа (Всі визначення терміна — 3)

Сертифікат відкритого ключа - електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Скасування сертифіката відкритого ключа

Скасування сертифіката відкритого ключа - зупинення чинності сертифіката відкритого ключа

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Створювач електронної печатки

Створювач електронної печатки - юридична особа, яка створює електронну печатку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Схема електронної ідентифікації

Схема електронної ідентифікації - система електронної ідентифікації, в якій засоби електронної ідентифікації видаються фізичним, юридичним особам та представникам юридичних осіб

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Технологічна нейтральність національних технічних рішень

Технологічна нейтральність національних технічних рішень - невтручання органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг, у процес розроблення програмно-технічних комплексів, засобів електронного підпису чи печатки та засобів криптографічного захисту інформації, який не перешкоджатиме досягненню інтероперабельності між ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Удосконалена електронна печатка

Удосконалена електронна печатка - електронна печатка, створена за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка, з використанням засобу удосконаленої електронної печатки та особистого ключа, однозначно пов’язаного із створювачем електронної печатки, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію створювача електронної печатки та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017

Удосконалений електронний підпис

Удосконалений електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.10.2017


вгору