Перечень терминов Кол-во: 2 термина

Повідомлення ризику

Повідомлення ризику — взаємний обмін інформацією про ризик між спеціалістами з оцінки ризику, особами, які здійснюють управління ризиком, торговими партнерами та іншими заінтересованими особами.

 Про ветеринарну медицину
Закон Украины от 25.06.19922498-XII

Повідомлення ризику — взаємний обмін інформацією про ризик між спеціалістами з оцінки ризику, особами, які здійснюють управління ризиком, торговими партнерами та іншими заінтересованими особами.вверх