Про енергетичну ефективність будівель
Закон України від 22.06.20172118-VIII

Будівля

Будівля - різновид наземної споруди, пов’язаної фундаментом із землею (ґрунтом), що складається з несучих та огороджувальних сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють приміщення, інженерних систем та в якій використовується енергія з метою створення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії

Будівля з близьким до нульового рівнем споживання енергії - будівля з рівнем енергетичної ефективності, що перевищує встановлені мінімальні вимоги, в якій для формування належних умов проживання та/або життєдіяльності людей використовується енергія переважно з відновлюваних джерел

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Доступне для ознайомлення громадян місце

Доступне для ознайомлення громадян місце - частина (частини) будь-якої будівлі, у тому числі її зовнішня частина (частини), або прибудинкової території, що відкрита для вільного доступу та огляду

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Економічно доцільний рівень

Економічно доцільний рівень - рівень енергетичної ефективності будівлі, за якого досягаються найнижчі витрати (у тому числі експлуатаційні та ліквідаційні витрати) протягом нормативних строків експлуатації будівлі (огороджувальних конструкцій, інженерних систем) з урахуванням вкладених інвестицій та доходу від генерації енергії (за технічної можливості інженерної системи)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Енергетична ефективність будівлі

Енергетична ефективність будівлі - властивість будівлі, що характеризується кількістю енергії, необхідної для створення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Енергетичний сертифікат

Енергетичний сертифікат - електронний документ встановленої форми, в якому зазначено показники та клас енергетичної ефективності будівлі, наведено сформовані у встановленому законодавством порядку рекомендації щодо його підвищення, а також інші відомості щодо будівлі, її відокремлених частин, енергетичну ефективність яких сертифіковано

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель

Заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель - будівельні роботи, результатом виконання яких є підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель та/або показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Звіт про результати обстеження інженерних систем

Звіт про результати обстеження інженерних систем - документ установленої форми, в якому визначено показники енергетичної ефективності інженерних систем будівлі, житлового або нежитлового приміщення, рекомендації щодо їх підвищення (за необхідності), а також інші відомості про інженерні системи будівлі, житлових або нежитлових приміщень, енергетичну ефективність яких обстежено

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Інженерні системи

Інженерні системи - технічне обладнання будівлі (її відокремлених частин), житлових або нежитлових приміщень, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі або її частини чи для поєднання цих функцій

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Клас енергетичної ефективності будівлі

Клас енергетичної ефективності будівлі - розрахунковий рівень енергетичної ефективності будівлі або її відокремлених частин, визначений за інтервалом значень показників енергетичної ефективності, що встановлюються відповідно до вимог законодавства з урахуванням гармонізованих стандартів Європейського Союзу у сфері енергетичної ефективності будівель

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності

Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності - сукупність вимог до огороджувальних конструкцій будівлі, інженерних систем та їх елементів (у тому числі обладнання), результатом дотримання яких є забезпечення належних умов проживання та/або життєдіяльності людей у такій будівлі протягом нормативного строку експлуатації будівлі при нормативно допустимому рівні витрат енергії

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Обстеження інженерних систем

Обстеження інженерних систем - проведення збору та аналізу інформації щодо фактичного стану інженерних систем і їх елементів (у тому числі обладнання), за результатом якого встановлюються фактичні показники енергетичної ефективності систем та визначається їх відповідність встановленим вимогам

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Опалювана площа (Всі визначення терміна — 3)

Опалювана площа - загальна площа підлоги приміщень будівлі, що опалюється (охолоджується) до температури повітря згідно із встановленими вимогами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Сертифікація енергетичної ефективності

Сертифікація енергетичної ефективності - вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем, оцінюється відповідність розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель, що враховують місцеві кліматичні умови, є технічно та економічно обґрунтованими

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Термомодернізація будівель

Термомодернізація будівель - комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів інженерними системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено мінімальними вимогами щодо енергетичної ефективності будівель, що здійснюється під час виконання робіт з реконструкції, капітального чи поточного ремонту будівель або робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель

Фахівець з аудиту енергетичної ефективності будівель - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення сертифікації енергетичної ефективності

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017

Фахівець з обстеження інженерних систем

Фахівець з обстеження інженерних систем - фізична особа, яка отримала кваліфікаційний атестат та має право на проведення обстеження інженерних систем будівель

Знайти визначення терміна в тексті документа від 22.06.2017


вгору