Перелік термінів Кількість: 16 термінiв

Боржник

Боржник — суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'язання щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох місяців після настання встановленого строку їх сплати.


Боржник - суб’єкт підприємницької діяльності (юридична особа або фізична особа – підприємець), неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом. Фізична особа - підприємець є боржником лише за зобов’язаннями, які виникли у неї у зв’язку зі здійсненням підприємницької діяльності. Боржником не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо)


Боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у фізичної особи у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом


Боржник — юридична особа-резидент, яка має прострочену більше ніж два роки заборгованість щодо відшкодування витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням гарантійних та кредитних зобов'язань Кабінету Міністрів України.


Боржник — будь-яка фізична або юридична особа, яка за рішенням іноземного суду зобов'язана виконати певні дії на користь чи в інтересах стягувача.


Боржник - іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов’язання

 Про іпотеку
Закон України від 05.06.2003898-IV

Боржник — особа, яка має виконати на користь обтяжувача забезпечене обтяженням зобов'язання, або майновий поручитель за таким зобов'язанням; особа, у володінні якої знаходиться майно, що належить обтяжувачу; особа, яка має виконати на користь обтяжувача зобов'язання за договором, на підставі якого виникло договірне обтяження; особа, яка відступила право вимоги, що є предметом обтяження.


Боржник — позичальник за кредитним договором (договором позики), виконання зобов'язань за яким забезпечене іпотекою.

 Про іпотечні облігації
Закон України від 22.12.20053273-IV

Боржник — суб'єкт господарювання, який отримав кредит, залучений державою або під державні гарантії, бюджетну позичку/фінансову допомогу на умовах, визначених кредитною (субкредитною) угодою, угодою про надання бюджетної позички/фінансової допомоги, та не забезпечив своєчасне і повне виконання своїх зобов'язань за такою угодою.


Боржник - зазначений у рішенні суду або виконавчому документі суб’єкт, який повинен сплатити кошти або вчинити інші дії майнового характеру щодо особи, на користь чи в інтересах якої ухвалено це рішення

 Про затвердження Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 03.09.2014440

Боржник - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств

 Про фінансову реструктуризацію
Закон України від 14.06.20161414-VIII

Боржник - сторона у зобов'язанні (юридична або фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору

 Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями
Постанова Національного банку України; Положення, Перелік, Вимоги, Коефіцієнти від 30.06.2016351

Боржник - сторона за кредитним договором (юридична або фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу кредитора згідно з умовами укладеного договору


Боржник - фізична або юридична особа, яка уклала кредитний правочин та повинна сплатити борг

 Про затвердження Положення про Кредитний реєстр Національного банку України
Постанова Національного банку України; Положення, Інформація, Форма типового документа, Запит від 04.05.201850

Боржник - орган Пенсійного фонду України, визначений судом боржником у виконанні судового рішення

 Питання погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 22.08.2018649

Боржник означає будь-яку особу, яка несе відповідальність за борг

 Конвенція про процедуру спільного транзиту
ЄАВТ, ЄЕС; Конвенція, Міжнародний документ, Зразок, Список, Форма типового документа, Опис, Сертифікат, Вимоги від 20.05.1987


вгору