Державна експертиза фізичного захисту (Всі визначення терміна — 2)

Державна експертиза фізичного захисту

Державна експертиза фізичного захисту — експертно-аналітична та науково-технічна діяльність, яка проводиться спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень з метою встановлення відповідності заходів з фізичного захисту законодавству в цій сфері.

Обов'язковій державній експертизі фізичного захисту підлягають проекти створення, модернізації та реконструкції систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання та перевезень радіоактивних матеріалів.

Державна експертиза фізичного захисту є обов'язковою частиною державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, що проводиться відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2009

Державна експертиза фізичного захисту - експертно-аналітична та науково-технічна діяльність, яка проводиться органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки із залученням Служби безпеки України та центральних органів виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність у межах їх повноважень з метою встановлення відповідності заходів з фізичного захисту законодавству в цій сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Диверсія (Всі визначення терміна — 5)

Диверсія — будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення та радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Диверсія - будь-які навмисні дії окремої особи або групи осіб щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення та радіоактивних відходів у процесі поводження з ними, які прямо чи опосередковано можуть створити загрозу для здоров'я та безпеки персоналу, населення та довкілля внаслідок впливу іонізуючого випромінювання або викиду радіоактивних речовин

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Життєво важливі місця (Всі визначення терміна — 2)

Життєво важливі місця — визначені у проектній документації місця, де безпосередньо розташовані особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерних установок, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, диверсія щодо яких може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Життєво важливі місця - визначені у проектній документації місця, де безпосередньо розташовані особливо важливі технічні елементи та основне обладнання ядерних установок, ядерні матеріали, радіоактивні відходи, інші джерела іонізуючого випромінювання, диверсія щодо яких може призвести до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання — відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Захищеність ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - відповідність рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання законодавству

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Зони обмеження доступу (Всі визначення терміна — 2)

Зони обмеження доступу — визначені у проектній документації на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, земельні ділянки і смуги, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Зони обмеження доступу - визначені у проектній документації на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, земельні ділянки і смуги, будівлі, споруди, їх частини, вільне пересування якими обмежується і контролюється відповідними підрозділами охорони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання — показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Категорія ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - показник рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання залежно від їх потенційної небезпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Культура захищеності (Всі визначення терміна — 2)

Культура захищеності — характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Культура захищеності - характеристика діяльності організацій та поведінки окремих осіб, яка свідчить, що захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання приділяється увага з урахуванням значущості такої захищеності для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, - фізичні бар'єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Межі ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, — фізичні бар'єри та зовнішня поверхня будівель, споруд, що розташовані по периметру ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Основне обладнання ядерних установок (Всі визначення терміна — 2)

Основне обладнання ядерних установок - передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Основне обладнання ядерних установок — передбачене у проектній документації на ядерні установки обладнання, що використовується в їх основному технологічному циклі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Особливі роботи (Всі визначення терміна — 2)

Особливі роботи - всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб - виконавців таких робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Особливі роботи — всі роботи у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, допуск до виконання яких надається за умови проведення спеціальної перевірки відомостей щодо фізичних осіб — виконавців таких робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Особливо важливі технічні елементи ядерних установок (Всі визначення терміна — 2)

Особливо важливі технічні елементи ядерних установок - передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Особливо важливі технічні елементи ядерних установок — передбачені у проектній документації на ядерні установки важливі для безпеки прилади, пристрої, обладнання, технічні системи, пошкодження яких (кількох з них одночасно) може призвести прямо або опосередковано до опромінення людей або викиду радіоактивних матеріалів в обсязі, що перевищує встановлені законодавством допустимі рівні.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Підрозділ з охорони (Всі визначення терміна — 2)

Підрозділ з охорони - підрозділ Національної гвардії України або суб'єкт охоронної діяльності, який згідно із законодавством виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Підрозділ з охорони — військовий підрозділ Міністерства внутрішніх справ України або суб'єкт охоронної діяльності, який згідно із законодавством виконує завдання з охорони ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Проектна загроза (Всі визначення терміна — 3)

Проектна загроза — властивості та характеристики потенційних правопорушників, дії яких можуть бути спрямовані на вчинення диверсії, крадіжки або будь-яке інше неправомірне вилучення радіоактивних матеріалів, для протидії яким створюється система фізичного захисту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Проектна загроза - властивості та характеристики потенційних правопорушників, дії яких можуть бути спрямовані на вчинення диверсії, крадіжки або будь-яке інше неправомірне вилучення радіоактивних матеріалів, для протидії яким створюється система фізичного захисту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання — встановлений законодавством порядок забезпечення фізичного захисту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Режим фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - встановлений законодавством порядок забезпечення фізичного захисту

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання — комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Система управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - комплекс заходів, що плануються і систематично здійснюються з метою підтвердження того, що діяльність у сфері використання ядерної енергії провадиться відповідно до законодавства

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (Всі визначення терміна — 2)

Система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання - сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання — сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Спеціальна перевірка (Всі визначення терміна — 3)

Спеціальна перевірка - перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до таких робіт

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Спеціальна перевірка — перевірка достовірності всіх відомостей, що подають про себе фізичні особи, які бажають виконувати особливі роботи, та з'ясування обставин, на підставі яких згідно із законодавством приймається рішення про надання допуску до таких робіт.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Фізичний бар'єр (Всі визначення терміна — 5)

Фізичний бар'єр — інженерні споруди, призначені для перешкоджання переміщенню правопорушника.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012

Фізичний бар'єр - інженерні споруди, призначені для перешкоджання переміщенню правопорушника

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Фізичний захист (Всі визначення терміна — 3)

Фізичний захист - діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї

Знайти визначення терміна в тексті документа від 28.12.2015

Фізичний захист — діяльність у сфері використання ядерної енергії, спрямована на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та на зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 05.12.2012


вгору