Перелік термінів Кількість: 10 термінiв

Персональні дані

Термін "персональні дані" означає будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути конкретно визначеною (далі — суб'єкт даних).

 Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних
Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 28.01.1981

"Персональні дані" означають усю інформацію, що стосується ідентифікованих або таких, що ідентифікуються, фізичних чи юридичних осіб.

 Угода між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про взаємодопомогу в митних справах
Норвегія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 15.06.2004

"Персональні дані" означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованих осіб або таких, що ідентифікуються.

 Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про взаємну допомогу в митних справах
Хорватія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 31.05.2007

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

 Про захист персональних даних
Закон України від 01.06.20102297-VI

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована


Персональні дані: інформація, необхідна для встановлення особи користувача поштової служби

 Всесвітня поштова конвенція
Всесвітній поштовий союз; Конвенція, Міжнародний документ від 11.10.2012

Термін "персональні дані" означає будь-яку інформацію, яка дозволяє ідентифікувати особу прямо або опосередковано та інформацію, яка пов'язана чи може бути пов'язана з особою


"персональні дані" - відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована під час здійснення спільного контролю


Персональні дані - будь-яка інформація, пов'язана з ідентифікованою або такою, яка ідентифікується, фізичною особою (суб'єктом персональних даних)

 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про реадмісію осіб
Угода Кабінету Міністрів України; Молдова; Міжнародний документ від 06.10.2017

Персональні дані означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої особи або особи, яку можна ідентифікувати

 Конвенція про процедуру спільного транзиту
ЄАВТ, ЄЕС; Конвенція, Міжнародний документ, Зразок, Список, Форма типового документа, Опис, Сертифікат, Вимоги від 20.05.1987


вгору