Базовий державний соціальний стандарт

Базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Державні соціальні гарантії

Державні соціальні гарантії — встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Державні соціальні стандарти

Державні соціальні стандарти — встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи витрат (фінансування)

Нормативи витрат (фінансування) — показники поточних і капітальних витрат з бюджетів усіх рівнів на забезпечення задоволення потреб на рівні, не нижчому від державних соціальних стандартів і нормативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи доходу

Нормативи доходу — розмір особистого доходу громадянина або сім'ї, який гарантує їм достатній рівень задоволення потреб, що обраховується на основі визначення вартісної величини набору нормативів споживання та забезпечення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи забезпечення

Нормативи забезпечення — визначена кількість наявних в особистому споживанні предметів довгострокового користування, а також забезпечення певної території мережею закладів охорони здоров'я, освіти, підприємств, установ, організацій соціально-культурного, побутового, транспортного обслуговування та житлово-комунальних послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи мінімального споживання

Нормативи мінімального споживання — соціально прийнятний рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг виходячи з соціальних або фізіологічних потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи раціонального споживання

Нормативи раціонального споживання — рівень, що гарантує оптимальне задоволення потреб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Нормативи споживання

Нормативи споживання — розміри споживання в натуральному виразі за певний проміжок часу (за рік, за місяць, за день) продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких видів послуг.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Прожитковий мінімум (Всі визначення терміна — 2)

Прожитковий мінімум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Соціальні норми і нормативи

Соціальні норми і нормативи — показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012

Статистичні нормативи

Статистичні нормативи — нормативи, що визначаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього населення чи його окремих соціально-демографічних груп.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 07.04.2012


вгору