Кримінальний кодекс України ( від статті 147 до статті 263 )
Кодекс України; Закон, Кодекс від 28.12.1960

Великий розмір хабара

Великим розміром хабара вважається такий, що в 2,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим — такий, що в 7,5 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Вимагательство хабара

Вимагательством хабара визнається вимога посадовою особою хабара під загрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи посадового становища, дій, які можуть завдати шкоди правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення посадовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Дезертирство (Всі визначення терміна — 3)

Дезертирство, тобто залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а так само нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене військовослужбовцем строкової служби.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Доведення до банкрутства (Всі визначення терміна — 3)

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Злісне хуліганство

Злісне хуліганство, тобто ті ж дії, що відзначаються за своїм змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв'язані з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки по охороні громадського порядку, чи іншим громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені особою, раніше судимою за хуліганство.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Зловживання владою або посадовим становищем

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Істотна шкода, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків

Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Мародерство (Всі визначення терміна — 3)

Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і поранених (мародерство).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Незаконна торговельна діяльність

Незаконна торговельна діяльність, тобто здійснення угод купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням від реєстрації в установленому порядку з метою одержання неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Непокора (Всі визначення терміна — 3)

Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а так само інше умисне невиконання наказу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Особливо злісне хуліганство

Особливо злісне хуліганство, тобто дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені з застосуванням чи спробою застосування вогнестрільної зброї або ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, а так само інших предметів, спеціально пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Перевищення влади або посадових повноважень

Перевищення влади або посадових повноважень, тобто умисне вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Порушення роботи автоматизованих систем

Увмисне втручання у роботу автоматизованих систем, що призвело до перекручення чи знищення інформації або носіїв інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів, призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то носіїв інформації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Посадовий підлог

Посадовий підлог, тобто внесення посадовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Посадові особи (Всі визначення терміна — 4)

Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Посадові особи, які займають відповідальне становище

Під посадовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Посадові особи, які займають особливо відповідальне становище

Під посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25 цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань

Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договір, угоду чи інше цивільно-правове зобов'язання під погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Провокація хабара

Провокація хабара, тобто свідоме створення посадовою особою обстановки і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Протидія законній підприємницькій діяльності

Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти яку-небудь угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їх майна при відсутності ознак вимагательства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Самоуправство (Всі визначення терміна — 3)

Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється іншою особою або державним чи громадським підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Спекуляція

Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів, на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах (організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх перепродаж з метою наживи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Фіктивне підприємництво (Всі визначення терміна — 3)

Фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам або громадянам.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Халатність

Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003

Хуліганство (Всі визначення терміна — 3)

Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський порядок і виражають явну неповагу до суспільства.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 30.10.2003


вгору