Перелік термінів Кількість: 1 термін

Біосферні заповідники (Всі визначення терміна — 2)

Біосферні заповідники є природоохоронними, науково-дослідними установами міжнародного значення, що створюються з метою збереження в природному стані найбільш типових природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, його змін під дією антропогенних факторів.

 Про природно-заповідний фонд України
Закон України від 16.06.19922456-XII


вгору