Деякі питання удосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Рекомендації від 29.09.20101912-р

Ключове повідомлення

Ключове повідомлення — стислий виклад (одним реченням) питання для розуміння його суті.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2010

Роз'яснення

Роз'яснення — інформаційні матеріали (усні виступи) з певного питання, які надаються (оголошуються) для забезпечення розуміння громадянами державної політики, що проводиться органами виконавчої влади.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2010

Роз'яснювальна кампанія

Роз'яснювальна кампанія — комплекс заходів, спрямованих на об'єктивне, системне та послідовне інформування громадян про певні проблеми, питання, рішення, які розв'язуються, вирішуються, приймаються або повинні бути прийняті органом виконавчої влади у відповідній сфері, галузі, а також на території адміністративно-територіальної одиниці.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2010

Роз'яснювальна робота

Роз'яснювальна робота — діяльність органів виконавчої влади, спрямована на підвищення рівня поінформованості громадян про цілі, зміст та механізм реалізації державної політики, сприяння обізнаності та розумінню громадянами конкретних планів і дій органів виконавчої влади, причин прийняття ними рішень і того, як вплинуть такі рішення на життя громадян.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 29.09.2010


вгору