Про міжнародні договори України
Закон України від 29.06.20041906-IV

Депозитарій (Всі визначення терміна — 10)

Депозитарій — держава, міжнародна організація або її головна виконавча посадова особа, якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору і яка виконує стосовно цього договору функції, передбачені міжнародним правом.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Застереження (Всі визначення терміна — 2)

Застереження — одностороння письмова заява, зроблена при підписанні, ратифікації, затвердженні, прийнятті міжнародного договору або приєднанні до нього, якою висловлюється бажання виключити або змінити юридичну дію певних положень договору щодо їхнього застосування до України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Заява (Всі визначення терміна — 31)

Заява — односторонній акт, яким сторони міжнародного договору висловлюють своє тлумачення або розуміння його положень і з якого для них не випливають міжнародно-правові наслідки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Зупинення дії міжнародного договору

Зупинення дії — перерва дії міжнародного договору протягом певного проміжку часу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Міжнародна організація

Міжнародна організація — міжнародна міжурядова організація.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Міжнародний договір України (Всі визначення терміна — 6)

Міжнародний договір України — укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Підписання міжнародного договору

Підписання — або стадія укладення міжнародного договору, або форма надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Повноваження щодо міжнародного договору України

Повноваження — документ, яким одній або декільком особам у встановленому цим Законом порядку доручено представляти Україну з метою підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та, у випадках, передбачених міжнародним договором, надання згоди на його обов'язковість для України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Припинення дії міжнародного договору

Припинення дії — втрата міжнародним договором своєї сили за умов, визначених самим міжнародним договором, або за вольовим рішенням сторін (денонсація, вихід з договору).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання

Ратифікація, затвердження, прийняття, приєднання — залежно від конкретного випадку форма надання згоди України на обов'язковість для неї міжнародного договору.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Сторона міжнародного договору

Сторона — держава, інший суб'єкт міжнародного права, які погодились на обов'язковість для них договору і для яких договір є чинним.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004

Укладення міжнародного договору України (Всі визначення терміна — 2)

Укладення міжнародного договору України — дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встановлення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов'язковість для України.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 03.08.2004


вгору