Про затвердження Методики оцінки майна
Постанова Кабінету Міністрів України; Методика, Перелік, Форма типового документа, Висновок, Акт, Опис від 10.12.20031891

Дата інвентаризації

Дата інвентаризації — дата, на яку проводиться інвентаризація майна підприємства. Дата інвентаризації у випадках приватизації (корпоратизації) збігається з датою оцінки. При цьому датою оцінки є останнє число місяця.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Дата попередньої інвентаризації необоротних активів

Дата попередньої інвентаризації необоротних активів — дата (будь-яке число місяця), на яку проводиться інвентаризація необоротних активів з метою складення їх основного переліку для проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Невід'ємні поліпшення орендованого майна

Невід'ємні поліпшення орендованого майна — здійснені орендарем заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Незалежна оцінка (Всі визначення терміна — 2)

Незалежна оцінка — визначення певного виду вартості майна суб'єктом оціночної діяльності — суб'єктом господарювання за договором із замовником.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Окреме індивідуально визначене майно

Окреме індивідуально визначене майно — об'єкти у матеріальній формі (інвентарні об'єкти або групи інвентарних об'єктів та інше окреме майно), що приватизуються відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Передавальний баланс підприємства (Всі визначення терміна — 2)

Передавальний баланс підприємства — баланс підприємства, складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку за результатами інвентаризації, в якому у випадках, визначених цією Методикою, зазначається переоцінена вартість необоротних активів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Переоцінена вартість активів

Переоцінена вартість активів — вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках, передбачених цією Методикою.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Початкова вартість майна

Початкова вартість майна — вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Стандартизована оцінка

Стандартизована оцінка — оцінка, що здійснюється самостійно державними органами приватизації (органами, уповноваженими управляти державним майном) з використанням стандартної методології та стандартного набору вихідних даних, за результатами якої визначається оціночна вартість.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу — сума вартості активів підприємства, що відображені у його передавальному балансі.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011

Чиста вартість цілісного майнового комплексу

Чиста вартість цілісного майнового комплексу — сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов'язань.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 16.12.2011


вгору