Про відходи
Закон України від 05.03.1998187/98-ВР

Видалення відходів (Всі визначення терміна — 3)

Видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Видалення відходів — здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виробник відходів (Всі визначення терміна — 5)

Виробник відходів — фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Відведені місця чи об'єкти

Відведені місця чи об'єкти - місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Відходи (Всі визначення терміна — 17)

Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Відходи тваринного походження

Відходи тваринного походження — загиблі тварини, відходи, що утворилися внаслідок виготовлення продукції із тваринної сировини, непридатної для споживання людиною і твариною, а також підлягають обов'язковій утилізації, крім продуктів метаболізму, що використовуються для виробництва біогазу або органічних добрив.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Відходи як вторинна сировина (Всі визначення терміна — 2)

Відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Відходи як вторинна сировина — відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Власник відходів (Всі визначення терміна — 2)

Власник відходів - фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Власник відходів — фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Декларація про відходи

Декларація про відходи - документ, який згідно з цим Законом подають суб’єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами, діяльність яких призводить виключно до утворення відходів, для яких показник загального утворення відходів в межах від 50 до 1000

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Державний класифікатор відходів (Всі визначення терміна — 2)

Державний класифікатор відходів - систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Державний класифікатор відходів — систематизований перелік кодів та назв відходів, призначений для використання в державній статистиці з метою надання різнобічної та обгрунтованої інформації про утворення, накопичення, оброблення (перероблення), знешкодження та видалення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Джерело утворення побутових відходів

Джерело утворення побутових відходів - об'єкт, на якому утворюються побутові відходи (житловий будинок, підприємство, установа, організація, земельна ділянка)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Захоронення відходів (Всі визначення терміна — 3)

Захоронення відходів — остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Захоронення відходів - остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Зберігання відходів (Всі визначення терміна — 2)

Зберігання відходів — тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Зберігання відходів - тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Збирання відходів (Всі визначення терміна — 2)

Збирання відходів — діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Збирання відходів - діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини (Всі визначення терміна — 2)

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Збирання і заготівля відходів як вторинної сировини — діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Знешкодження відходів (Всі визначення терміна — 2)

Знешкодження відходів - зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Знешкодження відходів — зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Небезпечні відходи (Всі визначення терміна — 9)

Небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Небезпечні відходи — відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Об'єкти поводження з відходами (Всі визначення терміна — 3)

Об'єкти поводження з відходами - місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, сортування, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Об'єкти поводження з відходами — місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Оброблення (перероблення) відходів (Всі визначення терміна — 3)

Оброблення (перероблення) відходів — здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Операції поводження з відходами (Всі визначення терміна — 2)

Операції поводження з відходами — збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Перевезення відходів (Всі визначення терміна — 2)

Перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Перевезення відходів — транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Побутові відходи (Всі визначення терміна — 4)

Побутові відходи — відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Поводження з відходами (Всі визначення терміна — 5)

Поводження з відходами — дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 14.04.1998

Поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Показник загального утворення відходів

Показник загального утворення відходів - критерій обсягу утворення відходів, що розраховується за формулою Пзув = 5000 х М1 + 500 х М2 + 50 х М3 + 1 х М4, де М1, М2, М3, М4 - маса в тоннах відходів 1, 2, 3 та 4 класів небезпеки відповідно, утворених за попередній рік

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Послуги з вивезення побутових відходів (Всі визначення терміна — 2)

Послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Послуги з вивезення побутових відходів — збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.08.2012

Послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів

Послуги з перероблення (оброблення) побутових відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей побутових відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Послуги з поводження з побутовими відходами (Всі визначення терміна — 2)

Послуги з поводження з побутовими відходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування


Послуги з поводження з побутовими відходами - послуги з вивезення, перероблення та захоронення побутових відходів, що надаються в населеному пункті згідно з правилами благоустрою території населеного пункту, розробленими з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту та затвердженими органом місцевого самоврядування

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Послуги із захоронення побутових відходів

Послуги із захоронення побутових відходів - послуги з остаточного розміщення побутових відходів після їх перероблення (оброблення) у спеціально відведених місцях чи на об'єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини не перевищував установлених нормативів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Рідкі відходи (Всі визначення терміна — 4)

Рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.05.2019

Рідкі відходи — побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012

Розміщення відходів (Всі визначення терміна — 5)

Розміщення відходів — зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 18.11.2012


вгору