Про правові засади цивільного захисту
Закон України від 24.06.20041859-IV

Аварійно-рятувальні роботи (Всі визначення терміна — 9)

Аварійно-рятувальні роботи — роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (включаючи надання їм невідкладної медичної допомоги), захист матеріальних і культурних цінностей та довкілля під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, із залученням працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій (Всі визначення терміна — 2)

Єдина державна система цивільного захисту населення і територій (далі — єдина система цивільного захисту) — сукупність органів управління, сил та засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, на які покладається реалізація державної політики у сфері цивільного захисту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Зона можливого ураження щодо надзвичайних ситуацій

Зона можливого ураження — окрема територія або об'єкт, на яких внаслідок надзвичайної ситуації техногенного, природного чи військового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних втрат.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій — проведення комплексу заходів, які включають аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, що здійснюються в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру (далі — надзвичайні ситуації), і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалізацію зон надзвичайних ситуацій.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації

Несприятливі побутові або нестандартні ситуації — ситуації, що виникають у побуті, невиробничій сфері, які не набули масштабу надзвичайної ситуації, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподіяння матеріальних збитків.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (Всі визначення терміна — 2)

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту — спеціальне воєнізоване формування, на яке покладається захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного і військового характеру, участь у заходах територіальної оборони, а також міжнародних рятувальних та інших гуманітарних операціях.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації — оперативне здійснення організаційно-технічних та інших невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення мінімальних потреб життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Підсистеми єдиної системи цивільного захисту

Підсистеми єдиної системи цивільного захисту — сукупність підпорядкованих спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функціональних та територіальних органів управління, на які покладаються визначені законом завдання у конкретних сферах цивільного захисту.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Сили і засоби цивільного захисту

Сили і засоби цивільного захисту — особовий склад і працівники органів та підрозділів цивільного захисту, добровільні рятувальні формування, пожежна та аварійно-рятувальна техніка, пожежно-технічне та аварійно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасіння та індивідуального захисту, інше майно, призначене для гасіння пожеж, ліквідації наслідків аварій, повеней, землетрусів та інших катастроф техногенного, біологічного, радіаційного, хімічного або екологічного та військового характеру, мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Служба цивільного захисту (Всі визначення терміна — 2)

Служба цивільного захисту — державна служба особливого характеру, пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, запобіганням і реагуванням на інші надзвичайні ситуації техногенного, природного та військового характеру, ліквідацією їх наслідків, захистом населення і територій від їх негативного впливу.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Техногенна безпека (Всі визначення терміна — 3)

Техногенна безпека — стан захищеності населення, території, об'єктів від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013

Цивільний захист (Всі визначення терміна — 2)

Цивільний захист — система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 01.07.2013


вгору